Voorbeelddocumenten

Voorbeelddocumenten en sjablonen die je direct kunt downloaden en gebruiken in je participatietraject.

Voorbeelddocument

Praatplaat van Aan de slag met de Omgevingswet met daarop veelvoorkomende beren op de weg én factoren die zorgen voor versnelling (‘wind mee’). 

Voorbeelddocument

Geactualiseerde notitie op basis van ervaring van afgelopen jaren. Uitgebreid met communicatieplan, participatieplan, technische en ruimtelijke kaders, ontwerprichtlijnen en inzicht in maatschappelijke meerwaarde.

Voorbeelddocument

Voorziet in heldere regels voor het vinden van balans tussen de bijdrage van zonneparken aan de ambities om in 2030 energieneutraal te zijn, lokaal draagvlak en een verantwoorde ruimtelijke afweging. 

Voorbeelddocument

De Leidraad gaat specifiek over het traject dat volgt op de vaststelling waar een windpark kan komen: over de invulling van de locatie, hoe en op welke wijze. Betrokken partijen krijgen inzicht in de participatie mogelijkheden en hoe we dit met elkaar kunnen organiseren. 

Voorbeelddocument

Deze wind- en zonnewijzer helpt initiatiefnemers - inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers - om te komen tot de informatie die nodig is om een gemotiveerde, transparante en navolgbare afweging te maken over een concreet initiatief.