Over ons

Energieparticipatie.nl is dé leeromgeving voor participatie bij het opwekken van duurzame energie.

De leeromgeving is een product van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) en helpt gebruikers:

  • Kennis op te doen over de mogelijkheden, vormen en doelen van participatie;
  • Weloverwogen keuzes te maken bij het inrichten en organiseren van participatie;
  • Met offline diensten zoals de expertpool;
  • Te leren van ervaring uit de praktijk en elkaar te vinden voor onderling contact.

De expertpool van het NP RES bestaat uit 300 experts (zelfstandigen, bedrijven, kennisinstellingen en deskundigen vanuit mede-overheden of koepelorganisaties). Deze experts kunnen worden ingeschakeld door de regio om te helpen met expertise die ze zelf niet in huis hebben. Daarbij moet als vragensteller aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet het antwoord op de vraag toegevoegde waarde hebben voor het regionale RES-proces. Daarnaast ben je als vraagsteller van een gemeente, provincie, waterschap of RES-regio. Lees hier meer over de overige voorwaarden en voor meer uitleg over de expertpool.

Organisatie

De redactie van NPRES zorgt voor de inhoud. De redactie maakt zoveel mogelijk gebruik van al bestaande bronnen en kennis, ontwikkeld door de vele partijen die zich specialiseren in participatie. De leeromgeving is daarmee een verzamelplek van kennis en hulpmiddelen voor participatie bij het opwekken van duurzame energie.

De redactieraad beoordeelt de inhoud en adviseert over de ontwikkeling van de leeromgeving. De website wordt voortdurend getoetst bij een gebruikerspanel.

NPRES zorgt voor positionering en afstemming met partijen in het veld die ook met participatie bezig zijn. Ook zorgt NPRES voor de doorontwikkeling van de leeromgeving op basis van een roadmap die samen met het gebruikerspanel, de redactie en de redactieraad wordt bijgehouden.

Leden van de Redactieraad

Contactpersoon NPRES

Bas Koopman, coördinator energieparticipatie.nl
b.koopman@npres.nl

Contact Expertpool

Werkwijze expertpool