Ander onderzoek bij kennisinstellingen

Bij verschillende kennisinstellingen vindt onderzoek plaats naar participatie in de energietransitie. Op deze pagina staat een overzicht van de lopende onderzoeken. NP RES is geen opdrachtgever van deze onderzoeken maar weet van het bestaan. Met dank aan TNO voor de inventarisatieronde.

Heb je aanvullingen op deze lijst, neem dan contact op met Bas Koopman, b.koopman@npres.nl.


Voortdurend
Like!Me Living Lab

Publieksparticipatie in besluitvorming wordt vaak gezien als een manier om maatschappelijk draagvlak voor beleid te vergroten. Maar wanneer leidt publieksparticipatie tot meer draagvlak? Wij veronderstellen dat twee factoren belangrijk zijn voor effectieve publieksparticipatie, namelijk het betrekken van verschillende groepen in de maatschappij en het vertegenwoordigen van verschillende waarden. We doen onderzoek naar hoe verschillende groepen en waarden beter betrokken kunnen worden in besluitvorming.

https://www.rug.nl/about-ug/organization/collaboration/research-collaboration/onderzoekenergietransitie/ 

2021 - 2024
EC²: Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy Transition

Gathering insights from the fields of law, economics and psychology, EC² will provide answers on how to facilitate and strengthen energy citizenship. Knowledge co-creation with municipalities, energy communities and citizens will enhance the research to deliver recommendations that support the EU’s energy and decarbonisation goals.

https://ec2project.eu/

2020 - 2024
Renewable Energy Strategies: Effective Public Engagement in Climate Policy and Energy Transition (RESPECT)

Publieke acceptatie is een belangrijke factor voor het realiseren van een duurzame energietransitie. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de meningen van bewoners.

https://www.rug.nl/about-ug/organization/collaboration/research-collaboration/onderzoekenergietransitie/projecten/

2019 - 2023
Organising knowledge and learning for the regional energy transition (ORAKLE)

ORAKLE draait om het organiseren van leren en de uitwisseling van kennis rond energietransitie in de provincie Noord-Brabant. Hiertoe ontwikkelt het team in een co-creatief proces een kennisplatform. Via dit platform kunnen de regionale actoren op een nieuwe wijze een verscheidenheid aan lessen - academisch-praktisch, technisch-sociaal – delen.

https://www.nwo.nl/cases/een-nadere-kennismaking-met-orakle

2019 - 2023
Op weg naar sociale en ruimtelijke rechtvaardigheid in de Regionale Energie Strategieën van Overijssel

Het onderzoek JustRES probeert antwoord te geven op de vraag ‘Welke vormen van bestuur en burgerparticipatie kunnen zorgen voor een sociaal-ruimtelijk rechtvaardige regionale energiesystemen in Overijssel?’

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/justres/

2019 - 2023
Zeekraal

The goal of the project Zeekraal is to find out how municipalities, energy cooperatives and farmers navigate the energy transition in terms of the values that govern their decision making and participation in decision-making processes and renewable energy projects. 

https://www.nwo.nl/projecten/408me19406-0

2019 - 2023
EXPLORE

EXPLORE draait om verschillende governance-aspecten van de regionale energietransitie. Bij governance moet je altijd helder onderscheid maken tussen de governance rond de RES-processen en de governance rond de verschillende vormen van energie zelf. Wij kijken nu naar die eerste vorm van governance, en doen dat door volop mee te draaien in de RES-processen in Noord-Brabant, met name in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). 

https://www.nwo.nl/nieuws/een-nadere-kennismaking-met-onderzoeksproject-explore

2018 - 2022
Digitale innovaties en inclusieve participatie

Big data en andere digitale innovaties hebben invloed op de manier waarop de overheid en burgers met elkaar communiceren. Zo gebruikt de overheid steeds vaker online platforms om inwoners mee te laten beslissen over plannen en beleid. Dit onderzoek bestudeert welke inwoners in meer en mindere mate meedoen aan online participatie en hoe online platforms zo inclusief mogelijk worden ontworpen.

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/governance-and-global-affairs/digitale-innovaties-en-inclusieve-participatie#tab-1