Lokaal
Organisatieniveau
7 januari 2021

Gemeente Emmen stelt "overtuigend maatschappelijk draagvlak" als voorwaarde voor de ontwikkeling van zonneakkers

Financiële participatie in projectfase
Procesparticipatie in projectfase

De gemeente Emmen besloot al in 2012 dat het in 2050 CO2 neutraal wilde zijn. Daarop besloot de gemeente zonneakkers aan te gaan leggen. Omdat er eerder verzet was geweest tegen windmolens elders in de gemeente, vond de gemeente het maatschappelijk draagvlak van groot belang. Zij verplichtte de initiatiefnemer daarom om meer te doen dan alleen te zorgen voor stilzwijgende acceptatie en stelde drie manieren voor om inwoners financieel te laten participeren. Maar het was aan de winnaar van de tender om het draagvlak te bereiken. 

De initiatiefnemer koos ervoor om onder andere een lokale energiecoöperatie op te richten. En schonk 0,5 MW aan de coöperatie die de panelen in eigendom heeft, waardoor de omwonenden gelijk profiteerden van de zonneweide. Ook is er gesproken met de omwonenden en hun zorgen over landschapsvervuiling en waardedaling van hun huizen. Daarop zijn zij samen met een architect de inpassing van het park gaan tekenen. En het effect op de waardedaling is onderzocht en besproken met de inwoners, waardoor de zorgen afnamen. Tot slot werd de lokale omgeving op andere manier betrokken, bijvoorbeeld door de kartonnen verpakkingen van de  panelen te laten ophalen door de lokale voetbalvereniging, die daardoor een centje kon verdienen. 

Meer informatie  

Lees  meer over de participatiestrategie van Emmen in de structuurvisie.

close up zonnepanelen
Meer leren over dit onderwerp