Lokaal
Organisatieniveau
10 januari 2021

Gemeente Woerden organiseert participatietraject voor afwegingskader duurzame energie

Beleidsvormende fase

De gemeente Woerden onderzoekt hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig duurzame energie op te wekken. De gemeente is hiervoor ook in gesprek gegaan met inwoners. Er is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijk is, welke ideeën en zorgen er zijn en welke gebieden we willen beschermen. Samen met onder andere technische en ruimtelijke analyses wordt dit vastgelegd in het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie. Het Afwegingskader is de basis voor de bijdrage van Woerden aan de Regionale Energie Strategie (RES).

De gemeente Woerden organiseerde onder andere een energiecafé, online enquête, straatgesprekken, inloopavonden en gebruikte sociale media. Bij de straatgesprekken kregen voorbijgangers verschillende onderwerpen op kaarten te zien en konden daarop reageren. Ook is een leefstijlenmonitor ingezet om een brede groep mensen te bereiken.

Meer informatie

https://www.woerden.nl/inwoners/duurzameopwek#gesprek

Contact

Gemeente Woerden: duurzaam@woerden.nl

luchtfoto van Woerden
Meer leren over dit onderwerp