Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
19 maart 2024

Initiatiefgroep RES Twente houdt vinger aan de pols

Beleidsvormende fase

Volksvertegenwoordigers worden in Twente betrokken bij het proces van de Regionale Energiestrategieën (RES) door het bijwonen van bijeenkomsten in verschillende RES-regio's en werkgroepen. De Initiatiefgroep RES Twente, bestaande uit verschillende vertegenwoordigers, is opgericht om hen in staat te stellen informatie uit te wisselen en inspraak te hebben in het RES-proces.

Met RES 2.0 vonden veel publieke vertegenwoordigers het proces echter onduidelijk en te weinig richtinggevend. De provinciale overheid heeft de touwtjes in handen genomen en nieuwe regels opgesteld, wat de realisatie van de RES-doelstellingen nog moeilijker heeft gemaakt.

Ideeën uitwisselen

De Initiatiefgroep RES Twente komt regelmatig bijeen om relevante ontwikkelingen te bespreken en ideeën uit te wisselen over hoe verder te gaan met het RES-proces. Ze zetten zich er ook voor in dat lokale energie-initiatieven dezelfde kansen krijgen als marktpartijen. De groep moedigt initiatieven aan om te streven naar 50% lokaal eigenaarschap en dat gemeenten hen ondersteunen en beschermen.

Inspraak

De grootste uitdaging is het gebrek aan informatie over de planning en betrokkenheid van publieke vertegenwoordigers bij RES 2.0. De initiatiefgroep benadrukt het belang van betrokkenheid en het vinden van manieren om inspraak te hebben in het proces, ondanks de uitdagingen.

De groep is geen plek voor politieke debatten, maar eerder een plek om te bespreken hoe publieke vertegenwoordigers in het RES-proces gepositioneerd kunnen worden. Door te netwerken en informatie en ideeën te delen, kunnen publieke vertegenwoordigers lokale initiatieven helpen ondersteunen en een verschil maken in het RES-proces.

Meer informatie

Lees hier het uitgebreide artikel op de website van NP RES

Webpagina Intitiatiefgroep RES Twente

Foto van overleg Initiatiefgroep RES Twente