Regionaal
Organisatieniveau
23 september 2020

Online tools maken energietransitie tastbaar

Beleidsvormende fase

Veel RES-regio’s kozen al vóór corona bewust voor inzet van digitale tools bij inwonerparticipatie. Wilma Nabring-Hooijsma (Fryslân) en Marjolijn van Stuijvenberg (Noord-Veluwe) delen hun ervaringen.

‘Kies voor Jelte’: onder die noemer konden inwoners van RES-regio Fryslân in een online vragenlijst aangeven of en hoe zij betrokken willen zijn bij de overstap naar schone energie. ‘Jelte is een fictief Fries jongetje’, vertelt Wilma Nabring-Hooijsma, vanuit bureau Vonc betrokken bij de RES Fryslân. ‘Door in onze publiekscampagne het verhaal van de energietransitie te vertellen vanuit het perspectief van een kind, brengen we het dicht bij de mensen, zonder hen af te schrikken met ingewikkelde technische termen of dramatische beelden van smeltende poolkappen. We wilden inzichtelijk maken dat onze keuzes van nu kunnen zorgen voor een schone toekomst voor onze kinderen.’

Lees het volledige verhaal over de inzet van online enquetes bij RES Fryslân en RES Noord-Veluwe op de NPRES website.

 

Jelte
Meer leren over dit onderwerp