Lokaal
Organisatieniveau
7 januari 2021

PWE bereikt het stille midden in Súdwest-Fryslân

Beleidsvormende fase

TU Delft heeft de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) ontwikkeld. De essentie van een PWE is dat een grote en diverse groep burgers advies geeft over een keuzevraagstuk van een overheid. In een online omgeving wordt het keuzevraagstuk nagebootst. Burgers doorleven het dilemma van de bestuurder en geven advies.

PWE is door TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) ingezet voor de RES binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Burgers waarderen dat ze in een PWE op een laagdrempelige en genuanceerde manier kunnen participeren. Dit vergoot het begrip en bewustwording van afwegingen die moeten worden gemaakt in de RES.

Meer informatie

Bekijk de PWE uitleg op YouTube.
Lees meer over de PWE aanpak in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Contact

Niek Mouter - N.Mouter@tudelft.nl 

illustratie pwe in sudwest fryslan
Meer leren over dit onderwerp