Lokaal
Organisatieniveau
3 februari 2023

Verhalenreeks Ameland slim verwarmd

Beleidsvormende fase

De gemeente Ameland wil met Duurzaam Ameland bereiken dat het eiland grotendeels op een duurzame manier in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte kan voorzien. Naast duurzame opwek wil Ameland in 2035 van het gas af zijn. Dat doel staat vast. Maar de route ernaartoe niet. Die legt de gemeente vanaf het begin af samen met de inwoners. Met welke bronnen willen zij hun huizen en gebouwen duurzaam verwarmen? Welke waarden – zoals prijs, leveringszekerheid, lokaal eigendom of behoud van het landschap – wegen daarbij voor hen het zwaarst? NP RES volgt de bijzondere zoektocht van de Amelanders op weg naar een duurzame warmtevoorziening.  


Feiten en cijfers

Ameland

 • Waddeneiland (Fryslân) bestaande uit één gemeente, die ook Ameland heet
 • Vier dorpen: Hollum, Ballum, Nes en Buren
 • Circa 3.700 vaste inwoners 
 • Jaarlijks 600.000 toeristen

Duurzaam Ameland

 • 2007 Convenant Duurzaam Ameland
  Actieve samenwerking met bedrijven en organisaties met als doel dat het eiland op termijn duurzaam in de eigen energiebehoefte kan voorzien
 • 2015  Bouw zonnepark 10 hectare
  Start participatieproces met inwoners
 • 2017/2018 Charrettes ‘Samen op weg naar de energie van de toekomst’
  Serie inwonerbijeenkomsten over duurzame opwek van elektriciteit
 • 2023/2024 Ameland slim verwarmd
  Doel: in 2035 is Ameland van het gas af en worden alle woningen en gebouwen duurzaam verwarmd
  Aanpak, samen met inwoners:
  • Voorjaar 2023: gespreksavonden in de vier dorpen en onderzoek naar geothermie/warmtenetten
  • Najaar 2023: resultaten delen met inwoners 
  • Voorjaar 2024: maken voorstel voor college en raad
  • Zomer 2024: gemeenteraad besluit over toekomstige duurzame warmtevoorziening

Verhaal 2: Amelanders vinden vooral de techniek van de warmtetransitie interessant

10 mei 2023

Geothermie lijkt Amelanders een aantrekkelijke optie om in de toekomst hun huizen duurzaam mee te verwarmen. Dat bleek tijdens vier gespreksavonden in de Amelandse dorpen. De gemeente paste de opzet van de bijeenkomsten gaandeweg aan: inwoners spraken liever over techniek dan over waarden. Lees meer hierover in verhaal 2.

Dorpsgesprek warmtetransitie in Ballum

 

Verhaal 1: ‘Praten over waarden vinden mensen snel te zweverig’

3 februari 2023

Een januari-avond in een zaaltje in Nes, midden op Ameland. Buiten waait een koude wind, binnen gaat het over warmte. Hoe wordt het eiland gasvrij, in samenspraak met de inwoners? Lees meer hierover in verhaal 1.

inwonerbijeenkomst in Hollum

droogvallende bootjes op het wad