Monitor financiële participatie hernieuwbaar op land

Het steven naar lokaal eigendom wordt sinds 2020 jaarlijks gemonitord via de ‘Monitor Financiële Participatie Hernieuwbare Energie op Land’ in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Uit de laatste monitor over 2022 blijkt de volgende stand voor het streven naar lokaal eigendom:

  • Wind: 36,1% (stijging tov 2021)
  • Zon: 22,8% (daling tov 2022)

Ontwikkeling lokaal eigendom bij windparken

Ontwikkeling lokaal eigendom bij zonneparken

 

 

 

 


In de begeleidende Kamerbrief geeft de minister voor Klimaat en Energie aan dat de resultaten van de monitor over 2023 (die najaar 2024 wordt verwacht) bepalend zijn of ‘er meer sturend moet worden opgetreden en of een besluit nodig is om lokaal eigendom juridisch te borgen’.

De minister heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om het streven naar lokaal eigendom een wettelijke grondslag te geven. Dat onderzoek is met de Kamerbrief van oktober 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Monitor Financiële Participatie over 2022
Monitor Financiële Participatie over 2021
Monitor Financiële Participatie over 2020
Monitor Financiële Participatie tot 2019 (Nulmeting)