Overzicht monitors en onderzoeken participatie 2023

Dit is een overzicht van de verschillende monitors en onderzoeken die in 2023 worden uitgevoerd. Ze vormen samen het totaalplaatje vormen van de stand van zaken op participatiegebied in de energietransitie. Elk onderzoek vervult daarin zijn eigen specifieke rol.

Organisatie

Contact

Onderzoek

Ondervraagden

Wanneer uitgevoerd

Datum publicatie

NP RES

Rijk van Voskuilen

Voortgangsrapportage

RES-regio’s

1 dec 2022 – 1 juli 2023

1 juli 2023

TNO 1

Geerte Paradies

Periodiek overzicht

Gemeenten

mei – juni 2023

X oktober 2023

TNO 2

Ruben Peuchen

Case studies

Gemeenten, bewoners en andere stakeholders

1 juli 2022 – 1 dec 2023

X december 2023

PBL

Niels Sorel

Procedurele rechtvaardigheid

Omwonenden zoekgebieden

nnb

1 dec 2023 (als onderdeel van monitor RES)

HIER/Energie Samen

Cilou Bertin

Lokale energiemonitor

Energiecoöperaties

Sept. – dec. 2022

14 februari 2023

Participatiecoalitie

Ante Sellis

Tertiaalrapportage T3 2022 (aug – dec)

Lokale PC-vertegenwoordigers (NMF’ers en ES’ers)

9 jan. – 7 feb. 2023

1 maart 2023

 

 

Verantwoordingsrapportage 2022

Lokale PC-vertegenwoordigers (NMF’ers en ES’ers)

9 jan. – 6 maart 2023

31 maart 2023

 

 

Voortgangsrapportage T1 2023 (jan – maart)

Lokale PC-vertegenwoordigers (NMF’ers en ES’ers)

13 maart – 28 april 2023

9 mei 2023

 

 

Voortgangsrapportage T2 2023 (aug – dec)

Lokale PC-vertegenwoordigers (NMF’ers en ES’ers)

12 juni – 4 sept. 2023

7 september 2023

RVO

Nihad Avdic

Participatiemonitor Hernieuwbare energie op land

RES regio’s

Maart – aug 2023

September/oktober 2023

Regioplan (in opdracht BZK)

Hella van de Velde

Monitor burgerparticipatie (scope is breder dan energietransitie, maar we houden hem in beeld)

Gemeenten

November 2022 – juni 2023

Juni 2023