Overzicht monitors en onderzoeken participatie 2023

Dit is een overzicht van de verschillende monitors en onderzoeken die in 2023 worden uitgevoerd. Ze vormen samen het totaalplaatje vormen van de stand van zaken op participatiegebied in de energietransitie. Elk onderzoek vervult daarin zijn eigen specifieke rol.

Organisatie

Contact

Onderzoek

Ondervraagden

Wanneer uitgevoerd

Datum publicatie

NP RES

Rijk van Voskuilen

Voortgangsrapportage

RES-regio’s

1 dec 2022 – 1 juli 2023

1 juli 2023

TNO 1

Geerte Paradies

Periodiek overzicht 2023

Gemeenten

mei – juni 2023

1 november 2023

TNO 2

Ruben Peuchen

Case studies

Gemeenten, bewoners en andere stakeholders

1 juli 2022 – 1 dec 2023

december 2023

HIER/Energie Samen

Cilou Bertin

Lokale energiemonitor 2023

Energiecoöperaties

Sept. – dec. 2023

19 maart 2024

RVO

Nihad Avdic

Monitor financiële participatie hernieuwbaar op land 2023

RES regio’s

Maart – aug 2023

30  september 2023

Regioplan (in opdracht BZK)

Hella van de Velde

Monitor burgerparticipatie (scope is breder dan energietransitie)

Gemeenten

November 2022 – juni 2023

nnb