Relevante communities

In diverse communities wordt kennis gedeeld over participatie in de energietransitie en komen ervaringsdeskundigen bij elkaar.

Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat

Het LCNK is een netwerk voor iedereen die vanuit (of samen met) de overheid communiceert over de klimaatopgave. 

Platform LEO

Bij LEO ontmoeten professionals uit de energiesector en andere professionals die zich bezighouden met de energietransitie elkaar, en delen zij hun kennis. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten, werksessies, door het delen van achtergrondinformatie en best practices.

Energie Samen

De coöperatie Energie Samen is een netwerkorganisatie voor leden en door leden van collectieve duurzame energie-initiatieven en energiegemeenschappen.

LSA Bewoners

LSA staat voor Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en ondersteunt bewoners bij het opzetten van initiatieven, waaronder die in de energietransitie.

De Natuur en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties dragen via diverse activiteiten bij aan mooie en duurzame provincies.

HIER

HIER is een klimaatstichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem.

Buurkracht

Buurkracht ondersteunt initiatieven in wijken en buurten om de leefomgeving groener en mooier te maken.

Kennisknooppunt Participatie

Het Kennisknooppunt Participatie deelt kennis en ervaring rondom het ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en evalueren van participatieprocessen.

Logeion

Logeion is een eigentijds en open platform, waaraan professionals zich op allerlei manieren kunnen verbinden. Het CommLab Klimaat van Logeion organiseert bijeenkomsten en deelt inzichten om klimaatcommunicatie te verbeteren.