Videos & podcasts

Een overzicht met explainervideo's, podcasts en video's met voorbeelden uit de praktijk.

Expeditie Energie (podcast)

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af en op een andere manier verwarmd worden. Gemeenten hebben de regie in de energietransitie en spelen hierin dus een belangrijke rol. Ook burgers en bedrijven moeten aan de slag. In de nieuwe podcastserie Expeditie Energie bespreken experts en ervaringsdeskundigen de rollen van de betrokkenen.

Burgerforum windenergie Utrecht

De provincie Utrecht vond het belangrijk om rekening te houden met wat de inwoners vinden als het gaat om het mogelijk maken van windmolens. Daarom was er niet alleen een inwonerraadpleging, maar ook een burgerforum georganiseerd. De leden van het burgerforum zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben, op basis van de resultaten van de inwonerraadpleging, een advies opgesteld. Dat advies heeft zwaar gewogen bij het besluit voor de meest kansrijke gebieden voor windenergie.

Energiecoöperaties - praktijkvoorbeelden van lokaal eigendom (video)

Overal in het land worden energieprojecten gerealiseerd waarvan inwoners (mede) eigenaar zijn. Vaak leveren deze projecten een meerwaarde op voor de omgeving en leveren ze de gemeenschap de middelen op om de energietransitie te kunnen versnellen.

De mens als succesfactor voor de energietransitie (video)

Webinar van 19 december 2023 over met inspirerende voorbeelden die aantonen hoe mensen en lokale gemeenschappen een centrale rol kunnen spelen in de energie- en warmtetransitie.

PARTICIBETER (podcast)

PARTICIBETER is een podcast over participatie in de energietransitie. De podcast zit vol aansprekende voorbeelden, scherpe discussies en praktische tips.

Participatie in de Energietransitie (video)

Democratie in Actie en het Nationaal Programma RES gaven sprekers uit het veld in een webinar het woord om antwoord te geven op vragen rondom participatie en de RES.

Uitleg over lokaal eigendom (video)

Wat is lokaal eigendom nu precies? Welke vormen van lokaal eigendom zijn er? En welke rol heb jij hierin als volksvertegenwoordiger?