Werkbladen overzicht

Dit zijn de werkbladen van NPRES op het gebied van participatie. Ze bieden gemeenten, provincies en RES-regio's concrete handvaten om mee aan de slag te gaan.

Werkblad Participatie 

Handvaten voor het organiseren van participatie op weg naar RES 2.0. 

Werkblad Lokaal Eigendom

Handvaten voor het faciliteren van lokaal eigendom en het verankeren in beleid

Werkblad Maatschappelijke Tender

Handvaten voor het afwegen waarom, wanneer en hoe je een maatschappelijke tender inzet

Juridische bouwstenen voor financiële participatie 

Juridische en praktische bouwstenen voor financiële participatie bij hernieuwbare energieprojecten voor decentrale overheden

Oplegger & factsheet Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie

Het doel van deze factsheet is in de eerste plaats om overheden handvatten te bieden om in hun rol als bevoegd gezag te kunnen sturen op procesparticipatie en financiële participatie bij de realisatie van hernieuwbare energie

Werkblad Visualisaties

Hoe bedien je de behoefte van de omgeving

Explainervideo lokaal eigendom

In deze uitleg video neemt Willemijn je mee in het onderwerp Lokaal eigendom. Wat is lokaal eigendom nu precies? Welke vormen van lokaal eigendom zijn er? En welke rol heb jij hierin als volksvertegenwoordiger?

Handreikingen

Dit zijn handreikingen die door andere partijen zijn ontwikkeld en die kunnen worden gebruikt om het participatieproces vorm te geven.

Tips om participatie diverser, inclusiever en representatiever te maken

De handreiking Tips om participatie diverser, inclusiever en representatiever te maken helpt ambtenaren bij overheden op weg om participatietrajecten toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor verschillende groepen burgers.

Buurtwarmtewijzer

Met de BuurtWarmteWijzer werk je in 3 stappen samen met bewoners naar een wijkuitvoeringsplan. De BuurtWarmteWijzer, bestaat uit een handboek, app en geïntegreerde rekentool. In de app kunnen bewoners hun voorkeuren en keuzes doorgeven. 

Participatieplan Wind op Land - NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) heeft een handreiking ontwikkeld dat antwoord geeft op wat in een participatieplan voor de realisatie van wind op land moet staan en welke instrumenten daarbij kunnen worden ingezet.

De energieke gemeente: stappenplan bewonersparticipatie

Om de warmtetransitie te versnellen, is een goed ingericht proces voor bewonersparticipatie cruciaal. Het stappenplan 'De energieke gemeente' ondersteunt gemeentes bij het doorlopen van dit proces en de communicatie hierbij.

Handreiking voor gemeenten over de samenwerking met energiecoöperaties

Gemeenten hebben de regie in de lokale energietransitie en werken daarbij samen met energiecoöperaties van buurtbewoners. Ze zoeken vaak naar een goede invulling van hun rol in deze (nieuwe) samenwerking. Ervaringen en tips voor een betere samenwerking izijn gebundeld in deze handreiking. Zo vinden gemeenten sneller hun weg naar de juiste informatie. 

Handreiking Rolverdeling bij het ontwikkelen van zonneparken en windmolens met lokaal eigendom

Om een project van de grond te krijgen, is goed samenspel tussen de projectpartners essentieel. De sleutel: heldere rolverdeling en samenwerkingsafspraken. Met de handreiking 'Rolverdeling bij het ontwikkelen van zonneparken en windmolens met lokaal eigendom' geeft de Participatiecoalitie inzicht in hoe die rolverdeling eruit kan zien en handvatten voor het gesprek erover. 

Sociaal binden: In contact met moeilijk bereikbare groepen

Hoe kom je als overheid in contact met moeilijk bereikbare groepen? Dit hebben Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzocht door in vijf gemeentes een pilot uit te voeren met de lokale sociaalwerkorganisatie.

Toolbox Samenwerken in de lokale energietransitie

Aan de hand van opdrachten leer je elkaar goed kennen, vind je overeenstemming, bepaal je gezamenlijke doelstellingen en stippel je de weg ernaartoe uit. Zo leg je een goede basis voor een fijne samenwerking met wederzijds vertrouwen. Je kunt de toolbox ook gebruiken om een bestaande werkrelatie op de juiste koers te houden.

3 Interviews over samenwerking

NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NPRES onderzoeken samen hoe de samenwerking tussen gemeenten, energiecoöperaties en projectontwikkelaars zo goed mogelijk kan verlopen. In dat kader publiceren we drie interviews waarin de betrokken partijen openhartig hun inzichten en ervaringen delen. De projecten:

  • Windpark Pampus Wind
  • Zonnepark Bijvanck 
  • Zonnepark Eekerpolder