Energiesafari

Samen met inwoners op pad gaan om een windmolen, zonnepark of energiecoöperatie te bezoeken. Op die manier krijgen inwoners een idee welke invloed zoiets op hun leefomgeving heeft.

Doel
Inwoners een idee geven van de impact van bijvoorbeeld een windmolen op hun leefomgeving.
Doelgroep
Direct omwonenden
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Mate van interactie
Hoog
Trede participatieladder
Informeren

Samen met inwoners op pad gaan om een windmolen, zonnepark of energiecoöperatie te bezoeken. Op die manier krijgen inwoners een idee welke invloed zoiets op hun leefomgeving heeft. Hoe hoog zijn ze, wat hoor je, wat is er bekend over al dan geen overlast? Daarnaast heeft het een informerende functie: hoe werkt zo’n windmolen of zonnepark? Hoeveel levert het op? En kun je er als inwoner ook zelf (financieel) van profiteren?  

Tips bij inzetten werkvorm 

  • Probeer de energiesafari zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de situatie in de eigen gemeente of RES-regio.  Dus kies een zelfde soort windmolenpark of zonneveld als mogelijk in jouw gebied komt.

  • Ga  aanvullend op bezoek bij omwonenden en vraag hen naar hun ervaringen. 

  • Vraag ook bestuurders en volksvertegenwoordigers om aan te sluiten bij de safari. Dat is niet alleen waardevol omdat zij daarvan kunnen leren, maar de gesprekken onderweg geven beide partijen ook meer inzicht in elkaars standpunten.  

VOORBEELD 

De gemeente Helmond (RES Metropool Regio Eindhoven) organiseerde een energiesafari voor raads- en commissieleden, vertegenwoordigers van wijkraden en samenwerkingspartners uit de stad. Dit was een voorbereiding op een ‘dilemmadialoog’ waarin de voors en tegens van de verschillende bronnen worden afgewogen. Samen gingen zij op bezoek bij een biomassacentrale, zonneveld en windpark, waar ook een windmolen staat die burgers samen hebben gekocht als coöperatie. Lees meer over de Helmondse energiesafari . 

VOORBEELD

In Noord-Holland is een digitale tour georganiseerd langs energieprojecten.

Stappenplan

1. Stel programma op (en stem af) 

Inventariseer welke aansprekende wind- of zonprojecten er zijn in de regio. Staat er al een windmolenpark? Of is er juist een in aanbouw? Is er een boer die zijn schuren heeft vol gelegd met zonnepanelen? Vraag ook eens rond bij collega’s waar zij heen zouden gaan. Heb je een mooie lijst initiatieven, dan kan je gaan kiezen. Let ook op geografische afstand tussen de projecten. Hoe verder uit elkaar, hoe lastiger het vervoer. 

2.  Zorg voor betrokken sprekers 

Ga op zoek naar inhoudelijk sterke sprekers bij de verschillende stops die je hebt gepland. Zorg enerzijds voor iemand die het algemene verhaal van de RES kan vertellen (bijvoorbeeld de RES-projectleider of een wethouder). Zoek voor de verschillende stops een spreker die direct betrokken is bij het project. Het is ook een mooi moment om omwonenden aan het woord te laten.  

3. Uitnodigen & communiceren 

Programma compleet? Dan is het tijd om deelnemers te werven. Begin hier uiterlijk 4 weken van te voren mee. Gebruik hiervoor alle bekende gemeentekanalen, maar probeer het ook via wijk- of buurtverenigingen onder de aandacht te brengen. Professionele stakeholders kan je persoonlijk uitnodigen.  

4. Het grote moment! 

De dag zelf is natuurlijk sterk afhankelijk van de opzet die gekozen is. Het kan zijn dat je voor een fietstocht hebt gekozen of voor een bustour. Zorg dat er een duidelijk draaiboek ligt, zodat iedereen weet wanneer hij/zij wat moet doen en kan verwachten. 

5. Verslaglegging 

Zorg voor verslaglegging van de dag. Bijvoorbeeld door een filmploeg(je) mee te laten gaan en er een leuke aftermovie van kan maken. Zo geef je de deelnemers wat mee en zorg je voor een nog groter bereik. Een schriftelijk verslag met leuke foto’s kan ook uitgebreid gedeeld worden.