Werkvormen

Hier vind je een aantal bewezen werkvormen, waarmee je de stappen in participatie goed kunt uitvoeren. 

Burgerberaad

Doelgroep
Gelote inwoners, betrokken overheden en alle andere belanghebbenden
Aantal deelnemers
Afhankelijk van grootte RES-regio/gemeente. 50 tot 1000. Boven de 150 deelnemers is het verstandig om met digitale middelen te gaan werken
Trede participatieladder
Co-produceren
In een Burgerberaad (volgens de G1000 filosofie) werken gelote burgers in coproductie met de... Lees verder

Burgerforum

Doelgroep
Betrokken inwoners.
Aantal deelnemers
Afhankelijk van grootte RES-regio/gemeente. Denk in dit kader goed na over hoeveel mensen je wilt uitloten.
Trede participatieladder
Adviseren
Een burgerforum is een initiatief geleid door een groep burgers die met elkaar in gesprek gaan over... Lees verder

Burgerpanel

Doelgroep
Betrokken inwoners
Aantal deelnemers
Afhankelijk van grootte RES-regio/gemeente. Denk in dit kader goed na over representativiteit.
Trede participatieladder
Raadplegen 
Een burgerpanel is een kleine, vaste groep inwoners die periodiek wordt bevraagd over bepaalde... Lees verder

Energiesafari

Doelgroep
Direct omwonenden
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Trede participatieladder
Informeren
Samen met inwoners op pad gaan om een windmolen, zonnepark of energiecoöperatie te bezoeken. Op die... Lees verder

Enquête (online en offline)

Doelgroep
Kan breed of specifiek, bijvoorbeeld jongeren, stille midden, ondernemers, ouderen
Aantal deelnemers
Onbeperkt. Om een representatief resultaat te behalen is het goed om van tevoren een minimale respons te bepalen
Trede participatieladder
Raadplegen 
Een enquête is een vragenlijst die wordt uitgezet onder inwoners. Dit kan op papier, door deze lijst... Lees verder

Inloopavond

Doelgroep
Betrokken inwoners; omwonenden; geïnteresseerden
Aantal deelnemers
Afhankelijk van doel en medium (on- of offline)
Trede participatieladder
Informeren
Een fysieke of online bijeenkomst waar inwoners en/of andere stakeholders meepraten over (een deel... Lees verder

Inloopspreekuur (online en offline)

Doelgroep
Alle mensen van de RES-regio en/of gemeente
Aantal deelnemers
Afhankelijk van hoelang het spreekuur duurt. In principe 10-20
Trede participatieladder
Informeren
Een inloopspreekuur is een laagdrempelige manier om één-op-één vragen te stellen aan een bestuurder... Lees verder

Keukentafelgesprekken

Doelgroep
Direct omwonenden, stakeholders
Aantal deelnemers
2-4 personen. In principe ga je langs bij mensen thuis. Dus letterlijk aan de keukentafel, of een één op één gesprek online.
Trede participatieladder
Raadplegen 
Bij keukentafelgesprekken ga je als bestuurder, ambtenaar of volksvertegenwoordiger op bezoek bij... Lees verder

Klimaattop

Doelgroep
Van breed (RES-regio) tot specifiek (middelbare school leerlingen in dorp X)
Aantal deelnemers
Onbeperkt, online meer dan offline.
Trede participatieladder
Raadplegen 
Aan de hand van stellingen worden inwoners uitgedaagd na te denken over de energietransitie en... Lees verder

Persconferentie, webcasten van informatie

Doelgroep
Geïnteresseerden, journalisten
Aantal deelnemers
Onbeperkt, wanneer het online wordt gedaan
Trede participatieladder
Informeren
Een persconferentie is een moment om uitleg te geven. Dat kan gaan over de concept-RES, RES 1.0 of... Lees verder

Serious Game

Doelgroep
Variabel
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Trede participatieladder
Informeren
Inwoners, bestuurders of stakeholders spelen een serious game om de lastigheid van het RES-proces... Lees verder

Straatgesprekken

Doelgroep
De stille middengroep die moeilijker te bereiken is.
Aantal deelnemers
Onbeperkt. Een voordeel is dat er veel mensen kunnen worden bereikt in een dag
Trede participatieladder
Raadplegen 
Bestuurders, volksvertegenwoordigers of overheidsmedewerkers  gaan de straat op om te praten met... Lees verder

Vlog: kijkje in de keuken

Doelgroep
Inwoners, ondernemers en volksvertegenwoordigers
Aantal deelnemers
Onbeperkt
Trede participatieladder
Informeren
Wil je inwoners, ondernemers of bestuurders bereiken, om hen op de hoogte te houden van het RES... Lees verder

Werkatelier

Doelgroep
(Direct) omwonenden, stakeholders (afhankelijk van insteek). Denk hier vooraf goed over na.
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Trede participatieladder
Adviseren
Een kleine groep inwoners en professionals werken samen om een specifiek aspect van de RES te... Lees verder

Digitale tools

Veel van de werkvormen bevatten digitale tools waarmee de werkvorm wordt uitgevoerd. Bekijk voor een overzicht van digitale tools de Inspiratiegids digitale participatie van Democratie in Actie.