Werkvormen

Hier vind je een aantal bewezen werkvormen, waarmee je de stappen in participatie goed kunt uitvoeren. Onderaan staan verwijzingen naar digitale hulpmiddelen die daarbij kunnen worden gebruikt.

Burgerberaad

Doelgroep
Gelote inwoners, betrokken overheden en alle andere belanghebbenden
Aantal deelnemers
Afhankelijk van grootte RES-regio/gemeente. 50 tot 1000. Boven de 150 deelnemers is het verstandig om met digitale middelen te gaan werken
Trede participatieladder
Co-produceren
In een Burgerberaad (volgens de G1000 filosofie) werken gelote burgers in coproductie met de... Lees meer over Burgerberaad

Burgerforum

Doelgroep
Betrokken inwoners.
Aantal deelnemers
Afhankelijk van grootte RES-regio/gemeente. Denk in dit kader goed na over hoeveel mensen je wilt uitloten.
Trede participatieladder
Adviseren
Een burgerforum is een initiatief geleid door een groep burgers die met elkaar in gesprek gaan over... Lees meer over Burgerforum

Burgerpanel

Doelgroep
Betrokken inwoners
Aantal deelnemers
Afhankelijk van grootte RES-regio/gemeente. Denk in dit kader goed na over representativiteit.
Trede participatieladder
Raadplegen 
Een burgerpanel is een kleine, vaste groep inwoners die periodiek wordt bevraagd over bepaalde... Lees meer over Burgerpanel

Energiesafari

Doelgroep
Direct omwonenden
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Trede participatieladder
Informeren
Samen met inwoners op pad gaan om een windmolen, zonnepark of energiecoöperatie te bezoeken. Op die... Lees meer over Energiesafari

Enquête (online en offline)

Doelgroep
Kan breed of specifiek, bijvoorbeeld jongeren, stille midden, ondernemers, ouderen
Aantal deelnemers
Onbeperkt. Om een representatief resultaat te behalen is het goed om van tevoren een minimale respons te bepalen
Trede participatieladder
Raadplegen 
Een enquête is een vragenlijst die wordt uitgezet onder inwoners. Dit kan op papier, door deze lijst... Lees meer over Enquête (online en offline)

Inloopavond

Doelgroep
Betrokken inwoners; omwonenden; geïnteresseerden
Aantal deelnemers
Afhankelijk van doel en medium (on- of offline)
Trede participatieladder
Informeren
Een fysieke of online bijeenkomst waar inwoners en/of andere stakeholders meepraten over (een deel... Lees meer over Inloopavond

Keukentafelgesprekken

Doelgroep
Direct omwonenden, stakeholders
Aantal deelnemers
2-4 personen. In principe ga je langs bij mensen thuis. Dus letterlijk aan de keukentafel, of een één op één gesprek online.
Trede participatieladder
Raadplegen 
Bij keukentafelgesprekken ga je als bestuurder, ambtenaar of volksvertegenwoordiger op bezoek bij... Lees meer over Keukentafelgesprekken

Klimaattop

Doelgroep
Van breed (RES-regio) tot specifiek (middelbare school leerlingen in dorp X)
Aantal deelnemers
Onbeperkt, online meer dan offline.
Trede participatieladder
Raadplegen 
Aan de hand van stellingen worden inwoners uitgedaagd na te denken over de energietransitie en... Lees meer over Klimaattop

Serious Game

Doelgroep
Variabel
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Trede participatieladder
Informeren
Inwoners, bestuurders of stakeholders spelen een serious game om de lastigheid van het RES-proces... Lees meer over Serious Game

Straatgesprekken

Doelgroep
De stille middengroep die moeilijker te bereiken is.
Aantal deelnemers
Onbeperkt. Een voordeel is dat er veel mensen kunnen worden bereikt in een dag
Trede participatieladder
Raadplegen 
Bestuurders, volksvertegenwoordigers of overheidsmedewerkers  gaan de straat op om te praten met... Lees meer over Straatgesprekken

Digitale tools

Veel van de werkvormen bevatten digitale tools waarmee de werkvorm wordt uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van bronnen met hulpmiddelen voor digitale participatie.

Inspiratiegids Digitale Participatie

De Inspiratiegids Digitale Participatie bevat tips, praktijkvoorbeelden en een overzicht van digitale tools die digitale participatieprocessen tot een succes maken. 

Social media inzetten voor participatie

In dit e-book leggen we je uit hoe je juist bestaande social mediaplatforms kunt inzetten voor participatie. Denk aan Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok en YouTube.