Serious Game

Inwoners, bestuurders of stakeholders spelen een serious game om de lastigheid van het RES-proces beter te begrijpen. Er zijn verschillende games op de markt, die allemaal een andere doelgroep aanspreken.

Doel
Inwoners, bestuurders of stakeholders inzicht geven in de dilemma’s rondom het opwekken van duurzame energie
Doelgroep
Variabel
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Mate van interactie
Medium
Trede participatieladder
Informeren

Inwoners, bestuurders of stakeholders spelen een serious game om inzicht te krijgen  in het hoe en waarom van het opwekken van duurzame energie en de Regionale Energiestrategie. Er zijn verschillende games op de markt, die allemaal een andere doelgroep aanspreken. Je kunt denken aan spellen waar aanwezigen de energieopgave moeten invullen op een kaart (door bijvoorbeeld windmolens te plaatsen) of een fictief eiland van energie moeten voorzien.

Andere spellen laten de deelnemer op de stoel van de bestuurder plaatsnemen. De deelnemer mag dan kiezen hoe het moet, maar ziet ook de beperkingen van de gemaakte keuzes. Door het spelen van een spel worden spelers zich meer bewust van de verschillende dilemma’s die  het opwekken van duurzame energie met zich meebrengt.

Tips bij inzetten werkvorm 

  • Tenzij je zelf een spel ontwikkelt, is er vaak een derde partij betrokken die het spel ‘uitleent’. Zij kunnen vaak ook het spel op de avond zelf begeleiden.  

VOORBEELD 

In dit fragment van De Monitorzien we hoe de gemeente Apeldoorn aan de slag gaat met een spel, waarin zij zonneparken en windmolens op een kaart mogen leggen om de opgave voor het opwekken van duurzame energie te halen. Daarin zien we hoe de gemeente worstelt met de wensen van de burgers aan de ene kant, en de opgave aan de andere kant.  

VOORBEELD

Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), is een werkvorm waarbij de deelnemer punten mag verdelen over een aantal stellingen, bijvoorbeeld ‘de gemeente neemt de leiding en ontzorgt’ of ‘inwoners doen het zelf’. Bij elke stelling volgde een korte uitleg over de gevolgen van die keuze. Lees meer PWE