Keukentafelgesprekken

Bij keukentafelgesprekken ga je als bestuurder, ambtenaar of volksvertegenwoordiger op bezoek bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Doel
Informatie ophalen bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, mogelijk ook meer begrip/acceptatie voor plannen
Doelgroep
Direct omwonenden, stakeholders
Aantal deelnemers
2-4 personen. In principe ga je langs bij mensen thuis. Dus letterlijk aan de keukentafel, of een één op één gesprek online.
Mate van interactie
Hoog
Trede participatieladder
Raadplegen 

Bij keukentafelgesprekken ga je als bestuurder, ambtenaar of volksvertegenwoordiger op bezoek bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het liefst bij de mensen thuis, maar als dat niet kan, kunnen deze sessies ook eenvoudig online worden gedaan via videobelapps. Zorg er dan wel voor dat je elkaar ook kunt zien, en niet alleen horen.

Tips bij inzetten werkvorm

  • Maak in het gesprek vooraf duidelijk waar over mag worden meegepraat én wat je met de opgehaalde input gaat doen.
  • Maak het visueel. Neem een schets van de zoekgebieden of het bestemmingsplan mee, of deel je scherm met de luisteraar om dit te laten zien. Er zijn ook verschillende online tools om mensen mee te laten tekenen op een bepaalde afbeelding. Op die manier kun je bijvoorbeeld concreter maken wat de invloed op de omgeving van de inwoner of stakeholder is .
  • Het is onhaalbaar om met alle huishoudens in een gebied te spreken. Zorg dat je uit kan leggen waarom je een bepaalde groep mensen binnen een bepaald gebied persoonlijk spreekt. En hoe andere mensen met je in contact kunnen komen als zij vragen hebben.

VOORBEELD 

Heb je keukentafelgesprekken georganiseerd in het kader van de RES? Of ken je een voorbeeld hiervan? Laat het ons weten!

Stappenplan

1. Uitnodigen & communiceren 

In een keukentafelgesprek voer je een open gesprek , of dat nou inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties zijn. Vaak gaat het om een selecte groep waarmee gesproken wordt. Maak dit duidelijk in de uitnodiging, en probeer de vraag of het onderwerp waarover je in gesprek wil gaan zo concreet mogelijk te maken. 

2. Maak een afspraak en stuur een reminder 

Maak je ver van tevoren een afspraak? Stuur dan nog even een reminder om de gesprekpartner eraan te herinneren dat je (digitaal) langskomt. Zorg dat er eventuele technische ondersteuning is, mocht er digitaal iets niet lukken. En wees transparant over het doel van het gesprek, de tijd die je ervoor hebt gereserveerd en wat je samen wil bereiken. 

3. Voer het gesprek en koppel terug 

De kleinschaligheid van keukentafelgesprekken maakt dat er veel ruimte is voor uitleg en het uitwisselen van standpunten. Het is ook een manier om zicht te krijgen op de persoonlijke beweegredenen van je gesprekspartner.  Hier geldt ook weer: geef vooraf aan met welke intentie je het gesprek aangaat. En koppel naderhand terug. Zeker na een persoonlijk één-op-één gesprek verwachten mensen ook persoonlijke terugkoppeling over wat er met hun input is gedaan. In het gesprek zelf kun je, indien mogelijk, al aangeven welke punten je wel en welke punten je niet mee wil of kan nemen. Bedenk van tevoren welke vragen je ongeveer kunt verwachten en bereid je daar gedegen op voor.