Klimaattop

Aan de hand van stellingen worden inwoners uitgedaagd na te denken over de energietransitie en duurzaamheid

Doel
Inwoners uitdagen na te denken over duurzaamheid, klimaat en de energietransitie waardoor er meer begrip ontstaat voor het RES-proces.
Doelgroep
Van breed (RES-regio) tot specifiek (middelbare school leerlingen in dorp X)
Aantal deelnemers
Onbeperkt, online meer dan offline.
Mate van interactie
Hoog
Trede participatieladder
Raadplegen 

Aan de hand van stellingen worden inwoners uitgedaagd na te denken over de energietransitie en duurzaamheid. Zij mogen ook brede adviezen geven, die daarna worden aangeboden aan de gemeente en/of RES-Regio. 

Tips bij inzetten werkvorm 

  • Denk vooraf na over de doelgroep die je wilt betrekken. Dit beïnvloedt de manier waarop je je stellingen formuleert en de ingezette tools.  

  • Denk ook aan een doelgroepenanalyse: door in kaart te brengen met welk type inwoner je te maken hebt, kun je gerichter communiceren. 

  • Maak duidelijk dat het doel is om de doelgroep meer te laten begrijpen over duurzaam opwekken. Als je hen ook een advies laat geven, maak dan duidelijk wat je daarmee gaat doen (of niet). Zie ook de tips onder de werkvorm Burgerforum.

VOORBEELD 

De Gemeente Roosendaal vroeg middelbare scholieren om mee te denken over klimaat en energie, aan de hand van stellingen. Één van die stellingen was: ‘Wat doen we met de windmolens?’. De gemeente wil namelijk 50 windmolens plaatsen, van 125 meter hoog. Omwonenden protesteren daartegen, maar een alternatieve locatie is er niet. De vraag aan de jongeren: wat moet de gemeente doen? 
Benieuwd naar het antwoord? Lees over klimaattop voor jongeren

Stappenplan

1. Stel programma op (en stem af) 

Het begint natuurlijk bij een inspirerend programma. Kies of je voor online of offline wil gaan, of wellicht een combinatie van die twee. Bedenk welke doelgroep je wil bereiken en wat het doel is van de avond. Kies op basis daarvan welke tools je wil inzetten.   

2.  Zorg voor betrokken sprekers

Ga op zoek naar iemand die op een heldere en inspirerende manier duidelijk maakt waar de deelnemers bij worden betrokken en waar ze over mee mogen denken. Denk ook na over inspirerende werkvormen, waarbij de discussie goed op gang komt. Ga je uiteen in kleine groepjes? Zorg dan dat bij elk groepje een gespreksleider aanwezig is én iemand om inhoudelijke feedback te geven op vragen en aangedragen suggesties.  

3. Uitnodigen & communiceren 

Programma compleet? Dan is het tijd om deelnemers te werven. Begin hier op tijd mee. Gebruik hiervoor de bekende eigen kanalen, maar denk ook vooral goed na hoe je de gekozen doelgroep het beste kan bereiken. Dat kan zomaar via een medium zijn waar je zelf niet zo snel aan had gedacht of kennis van hebt.  Wil je bijvoorbeeld met jongeren in gesprek? Kijk dan of je een samenwerking met scholen aan kunt gaan. Of misschien een persoonlijkere uitnodiging via verenigingen of wijkcentra.

4. Het grote moment! 

De dag zelf is natuurlijk sterk afhankelijk van de opzet die gekozen is. Zorg dat er een duidelijk draaiboek ligt, zodat iedereen weet wanneer hij/zij wat moet doen en kan verwachten. Is het een online sessie? Zorg dan naast een goede voorzitter ook voor een technisch host en iemand die de chat bedient. Test van tevoren of alles naar behoren werkt. Als het een lange sessie is, zorg dan voor genoeg afwisseling en interactieve elementen.

5. Verslaglegging

Zorg voor een goede verslaglegging van de avond. En denk na over een vorm die ook naderhand goed deelbaar is. Bijvoorbeeld door een tekenaar in te zetten of een filmpje te maken dat naderhand kan worden teruggekeken.