Inloopspreekuur (online en offline)

Een inloopspreekuur is een laagdrempelige manier om één-op-één vragen te stellen aan een bestuurder of volksvertegenwoordiger die betrokken is bij de RES, zonder bij elk huishouden langs te gaan (zoals bij de keukentafelgesprekken).

Doel
Meer begrip en acceptatie voor de RES
Doelgroep
Alle mensen van de RES-regio en/of gemeente
Aantal deelnemers
Afhankelijk van hoelang het spreekuur duurt. In principe 10-20
Mate van interactie
Medium
Trede participatieladder
Informeren

Een inloopspreekuur is een laagdrempelige manier om één-op-één vragen te stellen aan een bestuurder of volksvertegenwoordiger die betrokken is bij de RES, zonder bij elk huishouden langs te gaan (zoals bij de keukentafelgesprekken). Het is een manier om persoonlijk contact te leggen, waarbij de vraagsteller bovendien (vrijwel) gelijk antwoord krijgt. Het leidt bovendien tot inzicht in de informatiebehoefte en behoefte aan betrokkenheid van de vragenstellers.

Een spreekuur kan in het gemeentehuis, maar natuurlijk ook prima online. Gebruik bijvoorbeeld een videobelapp waar mensen één voor één worden toegelaten in een gesprek om een vraag te stellen. Of organiseer een vraag-en-antwoord sessie op sociale media. Op Facebook kun je bijvoorbeeld aankondigen dat iemand een uur lang vragen over de RES beantwoordt. Mensen kunnen dan hun vraag stellen door te reageren op dat bericht.   

Tips bij inzetten werkvorm 

  • Verwacht je veel vragen? Of een heftige discussie? Laat dan iemand van de afdeling communicatie helpen met het modereren van de vragen en laat een woordvoerder stand-by staan. Bereid je goed voor op de vragen die je verwacht en formuleer van te voren een aantal antwoorden.
  • Houdt er rekening mee dat alleen mensen die actief zijn op sociale mediakanalen deel kunnen nemen als je het via Facebook organiseert. Ook zijn de vragen gelijk openbaar: ongepaste of herhaalde vragen kun je alleen na plaatsing handmatig verwijderen.
  • Bedenk dat een vragenuurtje vooral bedoeld is om mensen te informeren. Er is geen tijd om de diepte in te gaan. Communiceer dit ook duidelijk naar de deelnemers. Wel kan het ervoor zorgen dat mensen zich meer gehoord voelen en beter begrijpen hoe bijvoorbeeld het RES-proces wordt vormgegeven. Let op! Dit betekent niet dat daarmee ook automatisch het draagvlak voor de plannen toeneemt.

VOORBEELD 

De RES Metropoolregio Eindhoven organiseerde een online vragenuurtje. In het uurtje werden gemeenteraadsleden en inwoners bijgepraat over waar in het RES-proces de regio nu staat en welke stappen de komende maanden worden verwacht. De avond had veel weg van een inwonersavond, waarin de aanwezigen, na een plenair gedeelte, werden ingedeeld in kleinere groepjes en vragen mochten stellen onder leiding van een gespreksleider.