Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
7 januari 2021

Gemeenten en regio organiseerden samen de participatie in RES-regio West-Overijssel van onderaf

Beleidsvormende fase

In de RES West-Overijssel organiseerden de regio en gemeenten samen de participatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de participatie van eigen inwoners en ondernemers, de RES-organisatie faciliteert. Gezamenlijk hebben ze de uitgangspunten voor participatie opgesteld.

Elke gemeente heeft het afgelopen jaar haar eigen participatietraject doorlopen. Al die gesprekken hebben input opgeleverd die de gemeenten eerst zelf in hun eigen lokale plannen en ambities hebben verwerkt. Die lokale plannen en ambities zijn vervolgens opgenomen in de concept-RES West-Overijssel. Energiecoöperaties spelen een cruciale rol. Zij hebben aangegeven onder welke voorwaarden zij hun aandeel kunnen realiseren in het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. In het vervolgproces naar de RES 1.0 werken ze dit samen verder uit.

Meer informatie

Lees het uitgebreide verhaal op de website van RES West-Overijssel

Contact 

Els Holsappel ED.Holsappel@overijssel.nl

illustratie pratende mensen
Meer leren over dit onderwerp