Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
10 januari 2021

Inwoners reageren op concept-RES Noord-Holland Noord en Zuid

Beleidsvormende fase

In zowel de regio's Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid namen samen ruim 3.000 mensen deel aan regionale en lokale bijeenkomsten over de concept-RES. Vervolgens konden zij van eind april tot en met september reageren op het concept. In Noord-Holland Noord leverde dit leverde ruim 200 uiteenlopende reacties op, in Noord-Holland Zuid waren dat er ruim 120.

Soms positief over inhoud en proces, soms kritisch en soms met veel vraagtekens. Bijvoorbeeld over bepaalde zoekgebieden en de afbakening van de RES: waarom zijn kernenergie en waterstof niet meegenomen in de voorstellen? Bijvoorbeeld over bepaalde zoekgebieden en de afbakening van de RES: waarom zijn kernenergie en waterstof niet meegenomen in de voorstellen?

Meer informatie

Noord-Holland Noord: https://energieregionhn.nl/ruim-200-reacties-op-de-concept-res-noord-holland-noord

Noord-Holland Zuid: https://energieregionhz.nl/ruim-120-reacties-op-de-concept-res-noord-holland-zuid

Contact

Nathalie Delormen: delormen@noord-holland.nl

beeld van een hand op een kaart
Meer leren over dit onderwerp