Hoe voorkom je dat je inwoners overvraagt? 

Onderwerp
Waarover kan men meepraten

De RES is niet het enige traject waarin participatie een rol speelt. Ook voor omgevingsvisies, de Transitievisie Warmte en mobiliteitsplannen wordt participatie georganiseerd. Hoe zorg je ervoor dat je inwoners niet overvraagt? En dat zij niet ‘participatiemoe’ worden?

Sluit aan bij wat er loopt in de gemeente

Een middag of avond meepraten is voor veel mensen prima te doen. Wekenlang meepraten is al een ander verhaal. In veel gemeenten lopen al veel participatietrajecten. Bijvoorbeeld over de Transitievisie Warmte, een lokale energiestrategie of een omgevingsvisie. Wanneer je als RES-regio participatie wilt organiseren, zorg dan dat je:

  • In kaart hebt welke participatietrajecten er lopen in de gemeenten in jouw regio;
  • Tools en middelen aanreikt die gemeenten kunnen gebruiken binnen hun eigen participatietrajecten;
  • De onderwerpen en insteek van een regionaal participatietraject goed afstemt met de gemeenten.

Ben je als gemeente al bezig met participatietrajecten rondom de energietransitie of veranderingen in de fysieke leefomgeving? Informeer dan bij jouw RES-regio in hoeverre plannen binnen de RES relevant zijn voor de participatietrajecten in jouw gemeente. En welke verwachting de RES-regio heeft over jouw rol als gemeente om participatie rondom de RES te organiseren. Lees hier meer over de rolverdeling tussen regio, gemeente en provincie  .

Selecteer relevante onderwerpen

Daarnaast is het van groot belang om inwoners en stakeholders niet over alles te willen bevragen. Bevraag hen over welke onderwerpen zij willen meepraten en kies zaken die voor de uitwerking van je plan belangrijk zijn. Het bepalen van zoekgebieden en welk type energie de voorkeur heeft, zijn bijvoorbeeld favoriete onderwerpen. Daarnaast is er niet altijd ruimte om inwoners en stakeholders over alles te bevragen

VOORBEELD
Platform 31 schreef over de gemeente Zoeterwoude (onderdeel van RES Holland-Rijnland), die drie jaar geleden gestart is met het opstellen van een bestemmingsplan op basis van de Crisis- en herstelwet voor het landelijke gebied van de gemeente. Ze kozen voor een uitgebreid participatietraject met inloopbijeenkomsten, debatavonden en werksessies voor inwoners en ondernemers.

"Inmiddels is er een eerste opzet met conceptregels. Vervolgens zijn de onderdelen uit de concept-RES vertaald naar ruimtelijke regels voor het omgevingsplan. De gemeente constateert dat het maken van een omgevingsplan een hele goede manier is om de energietransitie een plaats te geven in de fysieke leefomgeving.", valt te lezen. Lees meer over het omgevingsplan van de gemeente Zoeterwoude. 

Meer lezen

Vorige artikel

7. Waarover kan men meepraten

Volgende artikel

8. Het gesprek voeren