Wat ga je doen met de opgehaalde input?

Onderwerp
Wat doe je met de resultaten en opbrengsten

Cruciaal in een participatietraject is transparantie en het omgaan met verwachtingen van inwoners en stakeholders. Door vooraf aan te geven wat je met de opgehaalde input gaat doen, creëer je geen verwachtingen waar je (later) niet aan kunt voldoen. Weinig doet meer afbreuk aan het vertrouwen van de betrokkenen dan participeren en daar vervolgens niets van terugzien. 

Wat je kunt doen met de opgehaalde input hangt ook grotendeels af van het commitment van de bestuurders. De verwerking van participatieresultaten kan grofweg onderverdeeld worden in drie fasen: 

Wegen

Wegen is de manier waarop je de resultaten waarde toedicht. Hoe ga je de opbrengst beoordelen? Maak je gebruik van beoordelingscriteria? Hoe maak je deze beoordelingscriteria bekend aan de participanten? Ga je speciale bijeenkomsten organiseren voor het beleidsteam en de inhoudelijke experts die iets met deze resultaten moeten doen? Wie gaat er wegen?  

Gebruiken

Dit is de manier waarop de gebruikte informatie doorwerkt en dus ook echt gebruikt wordt voor het besluit. Als je participatieresultaten kunt gebruiken en deze doorwerken in bepaalde documenten en/of besluiten dan levert dat voor de betrokkenen positieve effecten op. Indien je bepaalde inbreng niet kunt meenemen, dan is het belangrijk om goed vast te leggen waarom niet. 

Verantwoorden

Verantwoorden is de wijze waarop de weging en doorwerking wordt verantwoord aan de participanten. Geef aan welke participatieresultaten wel meegenomen worden en welke niet. Geef ook aan waarom. Stel een verantwoordingsdocument op of communiceer de uitkomsten met alle stakeholders. Je kan hierbij denken aan een document waar je op alle bijdragen een reactie geeft, of met een ‘stoplichten’ systeem werken waar je met rood-oranje-groen aan geeft of een punt wel of niet kan worden meegenomen of nog nader onderzocht wordt. Dat kan ook via bijvoorbeeld in een speciale nieuwsbrief of in een video.  

Dit artikel is gebaseerd op de Handreiking Participatieplan van het Kennisknooppunt Participatie. 

Volgende artikel

9. Wat doe je met de resultaten en opbrengsten