Wie heeft wanneer welke rol?

Onderwerp
Wie heeft welke rol?

Het is belangrijk om de eigen rol en die van betrokken partijen te bepalen in het participatietraject. Deze rollen kunnen veranderen tijdens het proces. Voor iedere fase in het proces, kan een andere partij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en organisatie van participatie.

Als je weet in welke fase je je bevindt, kun je vervolgens per fase bepalen wie verantwoordelijk is voor participatie. Dat kan de RES-regio, één of meerdere gemeenten (of andere overheid) of een initiatiefnemer zijn. In de projectfase kan de initiatiefnemer verantwoordelijk bijvoorbeeld zijn voor de organisatie van participatie en het bevoegd gezag voor het stellen van kaders voor de kwaliteit. Soms vallen deze twee samen. In de beleidsfase van de RES kunnen gemeenten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, maar voeren zij ook met ondersteuning van de RES-regio uit. 

Maak zo specifiek mogelijk waar die verantwoordelijkheid precies uit bestaat. Je kunt bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van participatie en de uitvoering van participatie.

Rol passend bij fase in het proces

Welke rollen en verantwoordelijkheden je ook bepaalt, beoordeel altijd of de rol past bij de fase in het proces, bestaand (participatie)beleid, de Omgevingswet, de lokale context, het vraagstuk, en of de overige deelnemers het eens zijn met jouw verantwoordelijkheid. Toets de rol ook aan het doel dat je voor participatie stelt.  Als je bijvoorbeeld draagvlak wilt creëren, kun je de verantwoordelijkheid wellicht beter bij een overheid leggen dan bij een initiatiefnemer.  

Ook volksvertegenwoordigers kunnen per fase in het proces een andere rol aannemen.

Meer lezen 

Vorige artikel

2. Doel