Werkatelier, Klantbordgroep, meedenkgroep of focusgroep

Een kleine groep inwoners en professionals werken samen om een specifiek aspect van de RES te bespreken en tot een gedragen oplossing te komen.

Doel
Inwoners, bestuurders, volksvertegenwoordigers of stakeholders inhoudelijk betrekken bij plannen voor duurzame opwek van energie
Doelgroep
(Direct) omwonenden, stakeholders (afhankelijk van insteek). Denk hier vooraf goed over na.
Aantal deelnemers
Relatief kleine groep, max. 25
Mate van interactie
Medium tot hoog
Trede participatieladder
Adviseren

Een kleine groep inwoners en professionals werken samen om een specifiek aspect van de RES te bespreken en afwegingen te maken of tot oplossingen te komen. Het kan gaan over het bepalen van zoekgebieden, , over de waarde van natuur en landschap, de inpassing op het energienet etc.

De klassieke bijeenkomst vindt offline plaats met veel kaartmateriaal of flappen om meningen op kwijt te kunnen, bijvoorbeeld in een buurthuis. Maar een bijeenkomst kan ook prima online worden gehouden. Dit vraagt wel om een strak uitgedacht plan, met genoeg afwisseling om een sessie van twee uur online niet te inspannend te maken.

Tips bij inzetten werkvorm 

  • Denk de sessie altijd goed uit. Test de techniek vooraf, als je het online organiseert, en geef iedereen een duidelijke rol. Spreek regels af met de deelnemers over hoe zij zich in de sessie gedragen. 
  • Denk vooraf goed na over wat je met de sessie wil bereiken en welke tools je daarvoor nodig hebt. Wil je creatief brainstormen? Laat de aanwezigen tekenen op een kaart, of doe een serious game. Wil je inhoudelijke input over voorkeuren voor zon- of wind, of de te realiseren opgave? Kies dan voor het tekenen op een kaart of het voorleggen van een aantal stellingen waarover je in kleine groepjes in discussie gaat. 

VOORBEELD

De RES West-Brabant organiseerde een online werkatelier om een aantal onderwerpen richting de RES 1.0 te bespreken. Door break-out sessies in blokjes van 10 minuten bleef de sessie interactief en kwamen veel onderwerpen aan bod. Een tekenaar maakte tijdens de sessie tekeningen van de opmerkingen van de aanwezigen. Op die manier zat er ook een luchtig component in het werkatelier.  

Door heel het land zijn veel werkateliers gehouden met professionals en stakeholders. Daarin zijn bijvoorbeeld ruimtelijke mogelijkheden van gebieden onderzocht en is gekeken naar de (cultuurhistorische) waarde van het landschap.

Stappenplan

1. Stel programma op (en stem af)  

Het begint natuurlijk bij een inspirerend programma. Kies of je voor online of offline wil gaan, of wellicht een combinatie van die twee. Bedenk welke doelgroep je wil bereiken en wat het doel is van de avond. Kies op basis daarvoor welke tools je wil inzetten.    

2.  Zorg voor betrokken sprekers 

Ga op zoek naar iemand die op een heldere en inspirerende manier duidelijk maakt waar inwoners bij worden betrokken en waar ze over mee mogen denken. Ga je uiteen in kleine groepjes? Zorg dan dat bij elk groepje een gespreksleider aanwezig is én iemand om inhoudelijke feedback te geven op vragen en aangedragen suggesties.   

3. Uitnodigen & communiceren  

Programma compleet? Dan is het tijd om deelnemers te werven. Begin hier op tijd mee. Gebruik hiervoor de bekende eigen kanalen, maar probeer het ook via wijk- of buurtverenigingen onder de aandacht te brengen. Doe een flyer in de bus of spreek mensen aan bij de supermarkt. Professionele stakeholders kan je persoonlijk uitnodigen.   

4. Het grote moment!  

De dag zelf is natuurlijk sterk afhankelijk van de opzet die gekozen is. Zorg dat er een duidelijk draaiboek ligt, zodat iedereen weet wanneer hij/zij wat moet doen en kan verwachten. Is het een online sessie? Zorg dan naast een goede voorzitter ook voor een technisch host en iemand die de chat bedient. Test van tevoren of alles naar behoren werkt. Als het een lange sessie is, zorg dan voor genoeg afwisseling en interactieve elementen. 

5. Verslaglegging  

Zorg voor een goede verslaglegging van de avond. En denk na over een vorm die ook naderhand goed deelbaar is. Bijvoorbeeld door een tekenaar in te zetten, zoals het voorbeeld van RES West-Brabant hierboven. Of door een dichter of spoken word artiest, die een mondelinge samenvatting geeft.