Hoe ga ik om met de verwachtingen van inwoners?

Onderwerp
Het gesprek voeren

Transparantie en het omgaan met verwachtingen is cruciaal in een participatietraject. Maak daarom vooraf duidelijk welke kaders al vaststaan, bijvoorbeeld waarover betrokkenen mogen meepraten en wat je met de opgehaalde input gaat doen.

Zo voorkom je verwachtingen waar je later niet aan kunt voldoen. Niets doet meer afbreuk aan het vertrouwen van de betrokkenen dan participeren en daar vervolgens niets van terugzien. Leg daarom voor je gaat participeren vast: 

Voor de RES liggen sommige kaders al vast, zoals de afspraken in het Klimaatakkoord. Leg dat uit. Net als de factoren waarmee rekening gehouden moet worden, zoals de aansluiting op het energienet of de manier waarop plannen in het landschap passen. Maak ook duidelijk dat de input van inwoners onderdeel is van een bredere afweging van factoren die gemaakt moet worden bij het opwekken van duurzame energie.

Hoe je de resultaten terugkoppelt? Bijvoorbeeld door naderhand een verslag te delen met de belangrijkste suggesties en wat daarmee is gedaan. Belangrijk is om ook uit te leggen waarom je met bepaalde suggesties niets hebt kunnen doen. En hoe het proces nu verder verloopt. Houdt de betrokkenen ook op de hoogte na het participatietraject.  

VOORBEELD

Inwonerparticipatie is een essentieel onderdeel van de RES. Maar wat als de inwoners iets anders willen dan je van plan was? RES-regio Hoeksche Waard deelt graag zijn ervaringen op dat gebied.

Vorige artikel

8. Het gesprek voeren

Volgende artikel

8. Het gesprek voeren