Motivaction vijf tinten groener model

Het Vijf Tinten Groener Model (VTG) is een specifiek voor duurzaamheid uitgewerkte variant van het Mentality model van Motivaction.

Opzet

Mentality is het segmentatiemodel van Motivaction, dat mensen groepeert aan de hand van waardenoriëntatie en leefstijlen. Motivaction zocht binnen het Mentality-model naar overeenkomsten over duurzaamheid, wat leidde tot de vijf doelgroepen die de VTG maken. VTG onderscheidt op basis van opvattingen, attitudes, emoties en onderliggende waarden dus vijf groepen Nederlanders met hun eigen houding ten opzichte van duurzaamheid.

De verschillende Tinten kijken anders aan tegen duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Daardoor is het logisch dat de ene Tint makkelijker tot duurzame keuzes is te verleiden dan de andere. Verantwoordelijken zijn bijvoorbeeld prima bij duurzaamheidsinitiatieven te betrekken. Ontplooiers zien duurzaamheid als onderdeel van hun persoonlijke groei en ontwikkeling en kunnen om die reden interessant zijn. Plichtsgetrouwen leven vaak uit zichzelf al sober. Structuurzoekers hebben vrij weinig met duurzaamheid en zijn daarom lastiger te motiveren duurzamere keuzes te maken. Voor statusbewusten ten slotte, is duurzaamheid bijzaak, het product of de dienst moet vooral (financieel) aantrekkelijk zijn.

Plichtsgetrouwen
13% van NL
Hechten sterk aan traditionele normen en waarden, en het gezin. Ze houden van een rustig en regelmatig leven en godsdienst speelt daarin vaak een belangrijke rol. Zijn maatschappelijk betrokken. Voelen zich verantwoordelijk om de wereld geod achter laten voor volgende generaties
Structuurzoekers
32% van NL
Houden van een gemakkelijk en regelmatig leven. Ze leven in het hier en nu en vinden genieten en gezelligheid zeer belangrijk. Met duurzaamheid zijn houden ze zich weinig bezig. 

Statusbewusten
23% van NL
Zijn individualistisch ingesteld en hun maatschappelijke betrokkenheid is terug te zien in ondernemerschap. Ze zijn ambitieus, 

prestatiegericht en zien de toekomst positief tegemoet. Bewust van milieuproblematiek. Bereid om duurzame keuzes te maken, met name omdat ze de (financiële) kansen zien die een duurzaam beleid met zich meebrengt. Dit mag echter niet ten koste gaan van comfort.

Verantwoordelijken
22% van NL
Dragen graag hun steentje bij aan een duurzamere samenleving en zien duurzaamheid neit als hype. Ze zijn zich erg bewust van hun ecologische voetafdruk en het effect daarvan op toekomstige generaties. donstructief-kritisch op innovaties op het gebied van duurzaamheid. Eigen bijdrage aan duurzamere werled verschilt per persoon maar is wel vanzelfsprekend.
Ontplooiers
10% van NL
staan open in het leven en gaan actief op zoek naar nieuwe ervaringen. Persoonlijke vrijheid is het uitgangspunt voor deze groep. Willen graag zelf een bijdrage leveren, creatief meedenken over oplossingen en volgen niet blindelings de massa.  Zien het belang van een meer duurzame wereld maar gedragen zich hier in het dagelijks leven niet altijd even consequent naar.
 


In het model is het mogelijk om de groepen te plotten op de assen 'status 'en 'waarden'. Dat ziet er zo uit:

VTG model

Toepassing in klimaatcommunicatie 

Waarden verschillen per regio, dus ook de verdeling van doelgroepen die op waarden zijn gebaseerd, zoals VTG. Met de Gebiedsanalyse brengt Motivaction de verdeling van de VTG over gemeenten, wijken en buurten in kaart. De toepassing van VTG en de Gebiedsanalyse kan helpen om een effectief duurzaam communicatieplan te maken en de juiste toon te vinden. Er zijn communicatie- en participatietoolboxen beschikbaar met onder meer kansrijke werkvormen en interventiemethoden.

De ervaring leert: betrek inwoners en doe dat tijdig, zoek verbinding. Daarmee voorkom je dat a priori bereidwillige mensen zich verzetten. Men wil zich gehoord voelen.

Meer informatie over het vijf tinten groener model van Motivaction

Whitepaper Vijf Tinten Groener - Duurzaamheidscommunicatie doe je zo

Navigatie

Gedragspsychologie en inwonerprofielen
Wat je moet weten over gedragspychologie
BSR leefstijlen energietransitie
Citisens betrokkenheidsprofielen
Motivaction vijf tinten groener model