Onderzoeken overzicht

Deze pagina bevat een overzicht van onderzoeken naar participatie en lokaal eigendom in de energietransitie.

mei 2022 - dec 2023
TNO kennisprogramma inwonerparticipatie

TNO voert in opdracht van het ministerie van EZK het 'Kennisprogramma Burgerparticipatie Energietransitie in de Fysieke Leefomgeving' uit om een systematisch overzicht te creëren van wat er gebeurt in de praktijk en om inzicht te krijgen in de effecten van burgerparticipatie op het beleid en op de beleving van burgers.

Kennisprogramma inwonerparticipatie

juni - okt 2022
GovernEUR Leertraject bijvangst en bijwerkingen van participatie in de RES’en 

Participatieprocessen dienen als input voor de formele RES besluitvorming van gemeenten. Tegelijkertijd geeft het participatieproces in de praktijk aanleiding tot nieuwe maatschappelijke dynamiek. Hoe zorg je dat deze bijeffecten en bijvangst een plek krijgen, ofwel in het participatieproces, ofwel direct in de formele besluitvorming? 

Achtergrondinformatie leertraject bijvangst en bijwerkingen van participatie in de RESen_1.pdf

april 2022
TNO onderzoek Beleving windenergie op land

Inzichten uit vier windparken in Nederland. In dit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek is gekeken welke factoren bepalen hoe omwonenden (de ontwikkeling van) een windpark in hun directe leefomgeving beleven. 

Onderzoek Beleving windenergie op land

Ander onderzoek bij kennisinstellingen

Bij verschillende kennisinstellingen vindt onderzoek plaats naar participatie in de energietransitie. Dit is een overzicht van de lopende onderzoeken waar NP RES van weet.

Ander lopend onderzoek bij kennisinstellingen

maart 2022
HIER & RVO Lokale Energie Monitor 2021

De Lokale Energie Monitor is de jaarlijkse voortgangsrapportage van, voor en over energiecoöperaties en -collectieven in Nederland. 

 Lokale Energie Monitor 2021

dec 2021
NP RES Hoofdstuk Draagvlak in Foto RES

Conclusies van het PBL in de Monitor RES 1.0 en de duiding en aanvullingen van NP RES.

NP RES Foto van december 2021

NP RES Leren met de RES

Ben je op zoek naar kennisontwikkeling anders dan participatie? Op leren met de RES vind je een overzicht van de netwerken en communities die zich bezig houden met de energietransitie. Ook vind je hier publicaties en essays rondom de energietransitie.

Leren met de RES

NP RES Data en Monitoring

Ben je op zoek naar data en monitors anders dan van participatie? Op Data en Monitoring vind je een overzicht van alle beschikbare data, kaarten en monitors.

Data en Monitoring