Agenda

Deze agenda biedt een overzicht van alle evenementen en publicaties waar het leren over participatie in de energietransitie centraal staat. Bij evenementen die geweest zijn, wordt vaak een een terugkijklink gepubliceerd. De agenda is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, UvW, EZK, BZK, NPLW, de Participatiecoalitie en NP RES. Heb je een evenement over participatie dat niet mag ontbreken op deze agenda, stuur dan een mail naar b.koopman@npres.nl.

Filter op:

Evenement

Webinar: Lokaal eigendom in beleid: hoe doe je dat?

Locatie
Online
Datum
05-09-2024 10:00 t/m 11:30
Organisator
Energie Samen, NP RES en VNG

In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom voor zon en wind op land. Partijen die zonne- of windparken ontwikkelen moeten zich inspannen om een project (gedeeltelijk) in lokaal eigendom te realiseren. Om duidelijk te maken wat die inspanningsverplichting inhoudt, kunnen provincies en gemeenten lokaal eigendom borgen in beleid. Dit biedt helderheid voor zowel ontwikkelaars, energie-initiatieven als de lokale omgeving. Maar hoe doe je dat en wat komt erbij kijken? Welke keuzes heb je daarin te maken? En waar staan we nu landelijk als het gaat om die borging in beleid? Op die vragen gaan we in tijdens deze webinar, waarbij gemeenten laten zien welke afwegingen en keuzes zij gemaakt hebben en hoe zij dat hebben vertaald in hun beleid. 

Participatie

LEO in Gesprek | Siward Zomer

Locatie
Online
Datum
10-09-2024 16:00 t/m 17:00
Organisator
Platform LEO

Ruud Schuurs gaat deze keer in gesprek met Siward Zomer, coöperatief directeur en voorzitter van Energie Samen, de koepel en branchevereniging van de energiecoöperaties in Nederland. Burgerinitiatieven zijn niet meer weg te denken uit het energiesysteem. Meer dan 700 energiecoöperaties verenigen meer dan 120.000 leden in de bottom-up bijdrage aan de energietransitie. Energie delen tegen kostprijs, opbrengsten van zon- en windprojecten investeren in sociale doelen: de opkomst van de energiegemeenschap kan het energielandschap blijvend veranderen.

Daag je gemeente uit

Locatie
Diverse locaties
Datum
12-09-2024 14:00 t/m 19:00
Organisator
LSA Bewoners

Bewonerscollectieven kunnen taken van de gemeente overnemen. En structurele samenwerking tussen bewoners en gemeente organiseren. Wil je dat jullie relatie met de gemeente beter wordt? Wil je dat de gemeente jullie vaker betaalde opdrachten gunt? Wil je weten hoe je buurtrechten zoals Right to Challenge of Right to Bid beter kan benutten? Het meerdaagse programma Daag je gemeente uit zorgt ervoor dat je alle kennis en vaardigheden opdoet voor het beter samenwerken met je gemeente en het binnenhalen van betaalde opdrachten.

Evenement

Kringloop van klimaatcommunicatie

Locatie
Hoorn
Datum
19-09-2024 14:00 t/m 17:00
Organisator
LCNK

Op donderdag 19 september gaan we van ongeveer 14.00 tot 17.00 uur op zoek naar verborgen schatten, geven we leven aan oude plannen en gaan we voor duurzaam hergebruik van onze communicatie spullen. Dit doen we op een inspirerende locatie in Hoorn. 

Evenement

Open Energiedag 2024

Locatie
Diverse locaties in Nederland
Datum
21-09-2024 09:00 t/m 18:00
Organisator
NVDE

De NVDE maakt een jaarlijks evenement van de Open Energiedag. Noteer de derde zaterdag in september maar vast in de agenda. Uit representatief onderzoek van Motivaction in augustus blijkt dat 18 procent van de Nederlanders graag op excursie zouden gaan naar een zonne-, wind- of ander duurzaam energieproject. Tijdens de Open Energiedag openen meer dan zestig duurzame energieprojecten hun deuren om zo burgers kennis te laten maken met hun project. 

Evenement

DoeTank beginevenement: Bewoners ondersteunen met verduurzaming

Locatie
Het Huis in Utrecht
Datum
24-09-2024 13:00 t/m 17:00
Organisator
DoeTank Publieke Ontzorging

Hoe ondersteun je bewoners effectief én efficiënt bij het verduurzamen van hun woning? Dat was de vraag waar de DoeTank Publieke Ontzorging zich de afgelopen 3 jaar mee bezighield. Het programma komt tot een eind; waar anderen dit een slotevenement zouden noemen, bestempelen wij het liever als een beginevenement. Graag nodigen we je uit om samen met ons het begin te vieren van De DoeTank-werkwijze in de wijde wereld. Na deze dag kun je namelijk zelf aan de slag!  

Participatie

LEO in Gesprek | Marcel Boogers

Locatie
Online
Datum
10-10-2024 16:00 t/m 17:00
Organisator
Platform LEO

Marcel Boogers is hoogleraar Democratie en Transitie aan de Universiteit Utrecht. Hoe functioneert democratie bij het maken van politieke keuzes over grote maatschappelijke veranderingen, zoals de energietransitie en de klimaattransitie? Worden alle relevante belangen en opvattingen gehoord? Hoe worden die tegen elkaar afgewogen? Is het voor iedereen duidelijk hoe dat gebeurt? Is de besluitvorming transparant en democratisch? En vraagt de energietransitie eigenlijk ook om democratische vernieuwing?

Leren over participatie

POP2-bijeenkomst: van burgerperspectief naar beter begrip

Locatie
Villa Jongerius, Utrecht
Datum
14-10-2024 10:00 t/m 16:00
Organisator
Kennisknooppunt Participatie

Voor veel publieke organisaties is deze ‘manier van doen’ makkelijker gezegd dan gedaan: ingesleten patronen en werkwijzen maken het lastig om beleid vanuit de samenleving vorm te geven. Tijdens POP2 gaan we daarom op zoek naar manieren om deze patronen te doorbreken én onderzoeken we hoe ‘burgerperspectief als manier van doen’ eruit ziet: hoe kunnen publieke organisaties gehoor geven aan de oproep om meer oog te hebben voor burgerperspectief? Wat hebben zij nodig om beleid structureel vanuit de samenleving vorm te geven? En hoe bouwen we aan beter begrip tussen de beleidstorens en de samenleving?

POP staat voor Participatie- Onderzoek en Praktijk en wordt georganiseerd door het Kennisknooppunt Participatie, de Hanzehogeschool Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Evenement

Energiesysteem van de toekomst

Locatie
Hotel Kaapdoorn, Postweg 9, 3941 KA Doorn
Datum
16-10-2024 10:00 t/m 17-10-2024 15:00
Organisator
VNG

 De VNG organiseert ook dit jaar masterclasses die een kickstart bieden in het werken aan de energietransitie. We praten u in 2 dagen bij over de energietransitie en hoe u als ambtenaar de uitdagingen waar gemeenten voor staan, kunt aangaan. U leert wat het Klimaatakkoord voor gemeenten betekent en verdiept u verder in een opgave die bij uw werkzaamheden past. En net zo belangrijk: u bouwt uw eigen netwerk op en maakt kennis met de VNG. 

Evenement

Nationaal Warmte Congres 2024

Locatie
Jaarbeurs Utrecht
Datum
17-10-2024 09:00 t/m 18:00
Organisator
Euroforum

De overgang naar duurzame warmte bevindt zich op een cruciaal punt. We hebben nog steeds de opgave om vóór 2030 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen en/of aardgasvrij te maken.

Maar hoe zit het in de praktijk? Het handelingsperspectief is nog onvoldoende duidelijk. Wetgeving laat nog op zich wachten en inmiddels is duidelijk dat de regierol van de gemeente nog belangrijker wordt. Maar hebben zij wel voldoende realisatiekracht? Brengt dit een vertraging met zich mee, of uiteindelijk juist een versnelling? 

Evenement

Congres Regionale Energie en Lokale Warmte

Locatie
Jaarbeurs Utrecht
Datum
13-11-2024 09:30 t/m 17:30
Organisator
NPRES / NPLW

Het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte is voor iedereen die betrokken is bij de energie- en warmtetransitie: ambtenaren en bestuurders die met de klimaatopgave bezig zijn, (burger)initiatieven, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en wetenschappers.