Agenda

Deze agenda biedt een overzicht van alle evenementen en publicaties waar het leren over participatie in de energietransitie centraal staat. Bij evenementen die geweest zijn, wordt vaak een een terugkijklink gepubliceerd. De agenda is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, UvW, EZK, BZK, NPLW, de Participatiecoalitie en NP RES. Heb je een evenement over participatie dat niet mag ontbreken op deze agenda, stuur dan een mail naar b.koopman@npres.nl.

Filter op:

Evenement

Kennissessie Uitvoering zon- en windprojecten onder de Omgevingswet

Locatie
Online
Datum
27-02-2024 08:30 t/m 09:30
Organisator
NPRES / NPLW

Tijdens de sessie gaan we in op de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet, zoals de omgevingsvergunning (inclusief participatie), het programma en het omgevingsplan. Ook het projectbesluit en de rol van de provincie komen nadrukkelijk aan bod. We focussen op de stappen die voortaan moeten worden gezet en wat deze betekenen voor de doorlooptijd van projecten. Kan het allemaal wat sneller en efficiënter? Dat illustreren we aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen.

Evenement

Jouw financieringsmogelijkheden op rij

Locatie
Circulaire Stadswerkplaats Amersfoort: Miereveldstraat 72, 3817 RP Amersfoort
Datum
27-02-2024 13:30 t/m 16:30
Organisator
LSA Bewoners

De weg naar een financieringsaanvraag kan lastig zijn. Wil je meer overzicht krijgen over de verschillende financieringsmogelijkheden die bestaan en leren waar kansrijke investeringen voor jouw (energie)initiatief liggen?

Evenement

De stap ná de opwek van lokale duurzame energie

Locatie
Utrecht
Datum
07-03-2024 13:30 t/m 18:00
Organisator
RVO & Topsector Energie

In ons veranderende energiesysteem zien we een steeds grotere rol weggelegd voor energiegemeenschappen. In de nieuwe EU-wetgeving worden energiegemeenschappen gezien als een manier om energie betaalbaar voor de burgers te houden en tegelijkertijd lokaal de opwek en gelijktijdig gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Steeds meer innovatoren richten zich op het gelijktijdig gebruiken en opwekken van duurzame energie op lokaal niveau. Zij kunnen helpen bij vragen over bijvoorbeeld het aanbieden van energiemanagementsystemen, opslagmogelijkheden of het delen van kennis en expertise

De Topsector Energie, Rvo en Energie Samen organiseren daarom op 7 maart 2024 van 14.00 tot 18.00 een innovatiemarkt, een ontmoetingsplek waar innovatieve bedrijven en energiecoöperaties elkaar kunnen vinden. Na de gezamenlijke opening zullen innovatoren en energiegemeenschappen door middel van casussen en pitches laten weten waar hun vragen liggen en welke oplossingen er geboden kunnen worden.

Evenement

Innovatiemarkt: energiegemeenschappen en -innovaties: sámen versnellen

Locatie
DUS, Sophialaan 1, 3542 AR Utrecht
Datum
07-03-2024 14:00 t/m 18:00
Organisator
Energie Samen

Hoe kunnen energie-innovaties oplossingen bieden voor collectieve opslag, flexibilisering en warmte in het energiesysteem van de toekomst? En wat betekent de groeiende rol van energiegemeenschappen voor die innovaties? Bij die vragen staan we stil tijdens deze innovatiemarkt.

Evenement

HIER Opgewekt 2024

Locatie
de Flint, Amersfoort
Datum
19-03-2024 09:15 t/m 18:00
Organisator
HIER

Op dinsdag 19 maart 2024 vindt de 12e editie van HIER opgewekt plaats: het grootste landelijke evenement over collectief energie besparen, opwekken, en duurzame warmte. En hét ontmoetingsmoment voor iedereen die betrokken is bij lokale energie-initiatieven.

Evenement

Symposium Burgerberaden Noord-Nederland

Locatie
Forum Groningen
Datum
28-03-2024 13:00 t/m 16:30
Organisator
EMMA, Moventum

Burgerfora staan volop in de belangstelling onder namen als burgerberaad, burgerforum, inwonerberaad en citizens assembly. Het wordt gezien als een belangrijke nieuwe vorm van participatie en aanvulling op de democratie. In potentie een nuttig en verbindend middel, tegelijkertijd ingewikkeld en lang niet altijd geschikt.

Wat is het instrument nu precies? Wat komt erbij kijken? Welke kansen en valkuilen zijn er? EMMA en Moventem nodigen je uit voor het Symposium Burgerberaden Noord-Nederland. Een interactieve middag waarin we samen uitgebreid ingaan op burgerfora vanuit de wetenschap en praktijk met behulp van diverse topsprekers.

Het Symposium Burgerberaden Noord-Nederland is gratis toegankelijk voor iedereen uit de publieke sector die zich bezighoudt met of verdiept in het organiseren van burgerberaden. Van raad, college en griffie tot ambtelijke collega’s van strategie, communicatie of bijvoorbeeld participatie.

Evenement

Hoe komen buurtinitiatieven en overheid tot elkaar?

Locatie
Utrecht
Datum
11-04-2024 09:00 t/m 17:00
Organisator
Buurkracht

De tweede editie van Samen sterk met buurkracht komt eraan.  Donderdagmiddag 11 april 2024 is dé dag dat Buurkracht buurtinitiatieven en bestuurders weer samenbrengt.

Vorig jaar reikte Buurkracht voor het eerst de nationale buurkracht monitor uit: het rapport dat weergeeft hoe de samenwerking tussen gemeenten en actieve bewoners wordt beoordeeld. Uit het onderzoek bleek dat zij elkaar hard nodig hebben om de energietransitie te doen slagen en er nog veel te winnen valt in de mate van samenwerken.

Evenement

RES in vogelvlucht

Locatie
Online
Datum
16-05-2024 09:00 t/m 10:00
Organisator
NP RES

NP RES organiseert op donderdag 16 mei een online kennissessie ‘RES in vogelvlucht’ voor nieuwe bestuurlijk trekkers, regiocoördinatoren en collega's binnen de RES-regio's. Zij krijgen ‘in vogelvlucht’ een introductie in de RES.

Evenement

Energiesysteem van de toekomst

Locatie
Hotel Kaapdoorn, Postweg 9, 3941 KA Doorn
Datum
16-05-2024 10:00 t/m 17-05-2024 15:00
Organisator
VNG

 De VNG organiseert ook dit jaar masterclasses die een kickstart bieden in het werken aan de energietransitie. We praten u in 2 dagen bij over de energietransitie en hoe u als ambtenaar de uitdagingen waar gemeenten voor staan, kunt aangaan. U leert wat het Klimaatakkoord voor gemeenten betekent en verdiept u verder in een opgave die bij uw werkzaamheden past. En net zo belangrijk: u bouwt uw eigen netwerk op en maakt kennis met de VNG. 

Evenement

Open Energiedag 2024

Locatie
Diverse locaties in Nederland
Datum
21-09-2024 09:00 t/m 18:00
Organisator
NVDE

De NVDE maakt een jaarlijks evenement van de Open Energiedag. Noteer de derde zaterdag in september maar vast in de agenda. Uit representatief onderzoek van Motivaction in augustus blijkt dat 18 procent van de Nederlanders graag op excursie zouden gaan naar een zonne-, wind- of ander duurzaam energieproject. Tijdens de Open Energiedag openen meer dan zestig duurzame energieprojecten hun deuren om zo burgers kennis te laten maken met hun project. 

Evenement

Energiesysteem van de toekomst

Locatie
Hotel Kaapdoorn, Postweg 9, 3941 KA Doorn
Datum
16-10-2024 10:00 t/m 17-10-2024 15:00
Organisator
VNG

 De VNG organiseert ook dit jaar masterclasses die een kickstart bieden in het werken aan de energietransitie. We praten u in 2 dagen bij over de energietransitie en hoe u als ambtenaar de uitdagingen waar gemeenten voor staan, kunt aangaan. U leert wat het Klimaatakkoord voor gemeenten betekent en verdiept u verder in een opgave die bij uw werkzaamheden past. En net zo belangrijk: u bouwt uw eigen netwerk op en maakt kennis met de VNG. 

Evenement

Congres Regionale Energie en Lokale Warmte

Locatie
Jaarbeurs Utrecht
Datum
13-11-2024 09:30 t/m 17:30
Organisator
NPRES / NPLW

Het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte is voor iedereen die betrokken is bij de energie- en warmtetransitie: ambtenaren en bestuurders die met de klimaatopgave bezig zijn, (burger)initiatieven, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en wetenschappers.