Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
2 september 2022

Verhalenreeks najaar 2022: Burgerforum Brabant Praat

Beleidsvormende fase

Voorjaar 2022 belegde energieregio West-Brabant, onder de noemer ‘Brabant Praat’, een burgerpanel over een haalbare en betaalbare duurzame warmtevoorziening. In deze verhalenreeks lees je daar meer over. Zomer/najaar 2022 organiseert West-Brabant een ‘Brabant Praat’-burgerforum. Dit keer denken 35 inwoners – geloot uit een groep van 10.000 willekeurig uitgenodigde huishoudens - mee over de volgende stap: hoe blijven we duurzame energiebronnen in de regio eerlijk verdelen? De deelnemers komen vijf keer bij elkaar in de periode van juni tot september.

In een nieuwe reeks verhalen volgt NP RES het burgerforum, samen met Jonneke Stans, vanuit bureau EMMA werkzaam als communicatie- en participatieadviseur van RES West-Brabant. 


Feiten en cijfers

Brabant Praat

Initiatief van Energieregio West-Brabant: RES-samenwerking tussen 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis

Burgerforum Brabant Praat 

  • Zomer/najaar 2022
  • Thema: inpassing grootschalige duurzame opwek en ruimtelijke kwaliteit
  • Aard van het forum: adviserend
  • 10.000 adressen willekeurig uitgenodigd
  • Na loting 35 inwoners geselecteerd
  • Deelnemers komen 5 keer bij elkaar in de periode juni-september 2022 en leveren daarna een advies op, dat de Stuurgroep RES meeneemt in de besluitvorming over het vervolg van de RES 1.0.  

Verhaal 3: ‘Kracht burgerforum is ook dat het kort duurt’ 

24 november 2022

Met de feestelijke overhandiging van hun adviezen aan Klaar Koenraad, wethouder en voorzitter van de stuurgroep RES, sloten de deelnemers het burgerforum Brabant Praat af. Ze blikken positief terug, aldus organisator Jonneke Stans. ‘Maar het is wel spannend wat de bestuurders ermee gaan doen.’ Lees meer hierover in verhaal 3.

Brabant Praat overhandiging eindrapport

 

Verhaal 2: ik verwacht dan ook dat ze echt iets met onze adviezen doen

21 september 2022

Op 12 september kwam het burgerforum Brabant Praat voor de vierde keer bijeen. Dit keer gingen de deelnemers hun ideeën uit eerdere sessies omzetten in adviezen. En daar zelfs al over stemmen. Organisator Jonneke Stans was vooraf licht gespannen: ‘Gaan er concrete en gedragen adviezen uitkomen?’ Lees meer hierover in verhaal 2.

deelnemers stemmen over een voorstel

 

Verhaal 1: Deliberatie is iets anders dan zeggen wat je vindt

2 september 2022

‘Wat leuk om te zien hoever we in drie bijeenkomsten gekomen zijn,’ aldus een deelnemer aan het Burgerforum Brabant Praat. Haar opmerking kreeg bijval uit de groep. ‘Heel bijzonder wat open met elkaar delibereren doet’, zegt host Jonneke Stans. Overigens: vooraf samen Oekraïens eten helpt ook… Lees meer hierover in verhaal 1.

Jonneke Stans

illustratie Brabant praat