Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
2 September 2022

Verhalenreeks najaar 2022: Burgerforum Brabant Praat

Beleidsvormende fase

Voorjaar 2022 belegde energieregio West-Brabant, onder de noemer ‘Brabant Praat’, een burgerpanel over een haalbare en betaalbare duurzame warmtevoorziening. In deze verhalenreeks lees je daar meer over. Zomer/najaar 2022 organiseert West-Brabant een ‘Brabant Praat’-burgerforum. Dit keer denken 35 inwoners – geloot uit een groep van 10.000 willekeurig uitgenodigde huishoudens - mee over de volgende stap: hoe blijven we duurzame energiebronnen in de regio eerlijk verdelen? De deelnemers komen vijf keer bij elkaar in de periode van juni tot september.

In een nieuwe reeks verhalen volgt NP RES het burgerforum, samen met Jonneke Stans, vanuit bureau EMMA werkzaam als communicatie- en participatieadviseur van RES West-Brabant. 


Feiten en cijfers

Brabant Praat

Initiatief van Energieregio West-Brabant: RES-samenwerking tussen 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis

Burgerforum Brabant Praat 

  • Zomer/najaar 2022
  • Thema: inpassing grootschalige duurzame opwek en ruimtelijke kwaliteit
  • Aard van het forum: adviserend
  • 10.000 adressen willekeurig uitgenodigd
  • Na loting 35 inwoners geselecteerd
  • Deelnemers komen 5 keer bij elkaar in de periode juni-september 2022 en leveren daarna een advies op, dat de Stuurgroep RES meeneemt in de besluitvorming over het vervolg van de RES 1.0.  

Verhaal 3: ‘Kracht burgerforum is ook dat het kort duurt’ 

24 november 2022

Brabant Praat overhandiging eindrapport

 

Verhaal 2: ik verwacht dan ook dat ze echt iets met onze adviezen doen

21 september 2022

deelnemers stemmen over een voorstel

 

Verhaal 1: Deliberatie is iets anders dan zeggen wat je vindt

2 september 2022

Jonneke Stans

illustratie Brabant praat