Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
21 februari 2022

Verhalenreeks voorjaar 2022: Burgerpanel Brabant Praat

Beleidsvormende fase

In West-Brabant adviseert een burgerpanel de politiek over de energierekening van de toekomst, onder de noemer ‘Brabant Praat’. De uitkomsten van het panel worden gebruikt in de RES 2.0. Hoe pak je zoiets aan? In een serie blogs volgt NP RES het proces op de voet, samen met Jonneke Stans, vanuit bureau EMMA werkzaam als communicatie- en participatieadviseur van RES West-Brabant.  


Feiten en cijfers

Brabant Praat 

Initiatief van Energieregio West-Brabant: RES-samenwerking tussen 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis

Burgerpanel Brabant Praat 

  • Voorjaar 2022
  • Thema: haalbare en betaalbare duurzame warmtevoorziening
  • Aard van het panel: toetsend
  • 10.000 adressen geloot, daarna nog eens 10.000 
  • Na loting 128 deelnemers geselecteerd
  • 6 bijeenkomsten (4 fysiek en 2 online)

Burgerforum Brabant Praat

  • Zomer/najaar 2022
  • Thema: inpassing grootschalige duurzame opwek en ruimtelijke kwaliteit
  • Aard van het forum: adviserend

Blog 3: Brabants burgerpanel smaakt naar meer

6 april 2022

Deelnemers aan burgerpanel Brabant Praat staan in het algemeen open voor collectieve duurzame warmtevoorzieningen, zoals een warmtenet. Dat is een eerste, voorzichtige conclusie na zes bijeenkomsten. De oplossing moet wel toekomstbestendig zijn. ‘Ga niet experimenteren met onze warmte.’ Lees meer hierover in blog 3.

Deelnemer aan burgerpanel Brabant Praat

 

Blog 2: ‘Ik wil het liefst op vuur blijven koken’

15 maart 2022

Kan ik zelf kiezen hoe ik mijn huis duurzaam ga verwarmen? Is een warmtenet niet te koud in de winter? Wie gaat de warmtetransitie betalen? Daarover spreken zo’n twintig Brabantse inwoners tijdens een burgerpanel op 9 maart. Ze zijn bezorgd, maar ook optimistisch: ‘De mens heeft veerkracht.’ Lees meer hierover in blog 2.

Bijeenkomst burgerpanel West-Brabant 9 maart

 

Blog 1: ‘West-Brabant durft te pionieren’

24 februari 2022

Dat West-Brabant met een burgerpanel aan de slag gaat, komt niet zomaar uit de lucht vallen. De regio nam het betrekken van de omgeving al vroeg in het RES-proces heel serieus, vertelt Jonneke. Lees meer hierover in blog 1.

Jonneke Stans

illustratie van pratende mensen