Participatiekalender

Deze kalender biedt een overzicht van alle evenementen en publicaties waar het leren over participatie in de energietransitie centraal staat. Bij evenementen die geweest zijn, wordt vaak een een terugkijklink gepubliceerd. De participatiekalender is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, UvW, EZK, BZK, PAW, de Participatiecoalitie en NP RES. Heb je een evenement over participatie dat niet mag ontbreken op deze kalender, stuur dan een mail naar b.koopman@npres.nl.

Filter op:

Evenement

LCNK: 'De werelden van klimaat en communicatie'

Locatie
Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk
Datum
15-06-2023 00:00
Organisator
LCNK

Op 15 juni organiseert het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat (LCNK) een bijeenkomst in Oisterwijk met een interactief programma over de vraagstukken die dit netwerk bezighouden.

Je ontmoet collega-communicatieprofessionals en -specialisten op het gebied van biodiversiteit, bewonersparticipatie en gedragsverandering. Het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat is er voor iedereen die vanuit (of samen met) de overheid communiceert over de klimaatopgave.

Evenement

Vervolgsessie Des- en misinformatie

Locatie
Utrecht
Datum
28-06-2023 09:00 t/m 12:00
Organisator
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Op 28 juni organiseert NP RES in Utrecht een vervolgsessie voor communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers over desinformatie in de praktijk. In deze interactieve sessie verkennen we de complexiteit van desinformatie en misinformatie in de praktijk aan de hand van drie cases.

We analyseren de cases en ontwikkelen oplossingsgerichte strategieën. De uitkomsten van de sessie gebruiken we als input voor een concrete handleiding. Deze handleiding ondersteunt communicatieafdelingen bij het omgaan met desinformatie vanuit verschillende communicatierollen, zoals woordvoerder, adviseur en webredacteur. Heb je de eerste sessie gemist? Je kunt alsnog deelnemen aan de vervolgsessie, deze gaat dieper in op praktijksituaties.

Meld je aan via r.woerd@npres.nl

Evenement

Congres Regionale Energie en Lokale Warmte

Locatie
Jaarbeurs, Utrecht
Datum
01-11-2023 09:00 t/m 18:00
Organisator
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Noteer 1 november alvast in je agenda. Dan organiseren NP RES en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) samen het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte. Een logische stap omdat warmte en duurzame opwek elkaar in de praktische uitvoering van de energietransitie steeds vaker tegenkomen

Op het congres ontmoet je veel collega’s uit het netwerk die samen aan de energietransitie werken en je doet nieuwe inzichten en inspiratie op. De voorbereidingen zijn in volle gang, meer informatie volgt! 

Evenement

Tweedaagse masterclass: Strategische blik op de gemeentelijke energietransitie

Locatie
Hotel Kaapdoorn, Postweg 9, Doorn
Datum
02-11-2023 10:00 t/m 03-11-2023 15:00
Organisator
VNG

Bent u onlangs bij een gemeente begonnen aan de energietransitie? En heeft u behoefte aan meer inzicht in de opgave, handvatten om daadwerkelijk het verschil te maken en het opbouwen van een eigen netwerk? Meld u dan aan voor een van onze tweedaagse masterclasses.

De VNG organiseert ook dit jaar masterclasses die een kickstart bieden in het werken aan de energietransitie. We praten u in 2 dagen bij over de energietransitie en hoe u als ambtenaar de uitdagingen waar gemeenten voor staan, kunt aangaan. U leert wat het Klimaatakkoord voor gemeenten betekent en verdiept u verder in een opgave die bij uw werkzaamheden past. En net zo belangrijk: u bouwt uw eigen netwerk op en maakt kennis met de VNG. Een kick-start van uw nieuwe baan of positie dus.  

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare energietransitie voor gemeenten en inwoners. In het coalitieakkoord zijn vervolgens middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Vanaf dit jaar ontvangen gemeenten die middelen. Zij kunnen daarmee een organisatie opbouwen en stappen zetten op het gebied van de lokale energietransitie.

Hoe kunnen gemeenten dit aanpakken? Tijdens deze masterclass werpen we een integrale blik op de energietransitie aan de hand van concrete casussen, dilemma’s en voorbeelden van hoe gemeenten hiermee omgaan. We maken inzichtelijk hoe gemeenten deze opgave strategisch en integraal kunnen oppakken. Zo wordt onder andere duidelijk hoe gemeenten de opgave kunnen organiseren, wat daarvoor nodig is (zoals capaciteit, beleid, financiën en data), en hoe gemeenten inwoners kunnen meenemen in de energietransitie.

Na het volgen van deze masterclass kunt u op een effectieve en toekomstbestendige manier aan de slag met de energietransitie van uw gemeente. Daarnaast heeft u uw netwerk aangevuld met collega’s die bij andere gemeenten en de VNG aan dezelfde opgave werken. Aanmelden kan op de website van de VNG.