Participatiekalender

Deze kalender biedt een overzicht van alle evenementen en publicaties waar het leren over participatie in de energietransitie centraal staat. Bij evenementen die geweest zijn, wordt vaak een een terugkijklink gepubliceerd. De participatiekalender is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, UvW, EZK, BZK, PAW, de Participatiecoalitie en NPRES.

Filter op:

Webinar Tips & tricks samenwerking gemeente & bewonersinitiatieven

Locatie
Online
Datum
21-06-2022 10:30 t/m 11:45
Organisator
PAW, NMF, European Climate Foundation

Zowel de gemeente als bewonersinitiatieven willen vooruit met het aardgasvrij maken van wijken of buurten. Samenwerking is vaak uitdagend. Wat mogen bewoners van de gemeente verwachten? En andersom? Gelukkig leren we steeds meer van elkaar. Zo zijn er waardevolle tips & tricks opgedaan tijdens de PAW-leerkring 'Samenwerking gemeenten en Bewonersinitiatieven'. En ook recent onderzoek van De Participatiecoalitie naar deze samenwerking heeft handige inzichten opgeleverd. Naast de lessen uit de leerkring en het onderzoek, komen ook praktijkvoorbeelden aan bod in dit webinar.

Webinar Participatie en omgaan met polarisatie

Locatie
Online
Datum
15-06-2022 19:30 t/m 21:00
Organisator
NPRES, PAW en VNG

Dit webinar gaat in op participatie in het RES proces, participatie in de wijk en lokaal eigendom. Hoe betrek ik mijn bewoners en welke vormen van participatie zijn er? Hoe ga ik om met polarisatie? Er is speciale aandacht voor de rol die je als volksvertegenwoordiger kunt nemen.

Het webinar is onderdeel van het introductieprogramma over de energietransitie voor nieuwe raadsleden. Het programma bestaat uit een introductiecursus, thematische webinars en een summerschool en wordt georganiseerd door VNG en NPRES.

Webinar Samenwerkingscontracten met ontwikkelaars

Locatie
Online
Datum
02-06-2022 15:30 t/m 17:00
Organisator
Energie Samen, Participatiecoalitie

Steeds vaker werken energiecoöperaties en ontwikkelaars samen. Voor een optimale samenwerking zijn duidelijke afspraken nodig. Die leg je vast in een samenwerkingscontract. Maar wat schrijf je op in een contract? En over welke zaken kan je onderhandelen?

Webinar financiële participatie

Locatie
Online
Datum
18-05-2022 15:30 t/m 17:00
Organisator
Energie Samen

Lokaal eigendom, omgevingsfonds, aandelen, obligaties, planschade… de financiële participatievormen vliegen je om de oren bij de planvorming van grootschalige zonne- en windparken. Tijd om op een rijtje te zetten wat nu wat is.

Masterclass Natuurinclusieve energietransitie

Datum
03-05-2022 15:00 t/m 17:00
Organisator
NMF

deel 2 van 26 april

Landelijke masterclass 'Aan de slag met 50% lokaal eigendom'

Locatie
Online
Datum
28-04-2022 15:30 t/m 17:00
Organisator
Energie Samen

Hoe kun je 50% eigendom van nieuwe wind- en zonneprojecten op lokaal niveau nu concreet regelen? Precies op die vraag en meer geeft de Masterclass ‘Aan de slag met 50% lokaal eigendom’ antwoord.

Masterclasse Natuurinclusieve energietransitie

Datum
26-04-2022 15:00 t/m 17:00
Organisator
NMF

De masterclasses vinden plaats op dinsdag 26 april en dinsdag 3 mei. Deze masterclasses gaan over het beleid rondom de natuurinclusieve energietransitie. We zien nog te vaak kansen die blijven liggen bij het maken van beleid. Voor met name gemeenten is het belangrijk om van te voren goed te weten waar je invloed ligt. Wij willen hen daarbij gaan helpen. In twee masterclasses gaan we in op goede voorbeelden en de lessen die we daaruit kunnen leren. Waar gaan dingen al goed en wat kunnen andere gemeenten die nu bezig zijn met het uitwerken van hun beleid daarvan leren? Deze twee masterclasses zullen ingaan op twee verschillende rollen die gemeenten kunnen nemen.

Online introductiecursus ‘Maak een goede start in de energietransitie’

Datum
20-04-2022 19:30 t/m 22:00
Organisator
NPRES

Op 20 april en 11 mei organiseren NP RES en de VNG een introductiecursus voor nieuwe raadsleden om wegwijs te raken in de energietransitie en de RES. De cursus is onderdeel van een uitgebreider introductieprogramma met verdiepende webinars en een tweedaagse zomercursus. Ben je net gestart als raadslid en heb je de energietransitie in je portefeuille? Dan is dit introductieprogramma een ‘must’. We maken het programma op maat, dus je kunt ook je eigen vragen en opmerkingen met ons delen.

Traning Energieboswachter Zeeland (7 avonden)

Locatie
Online via Zoom
Datum
14-04-2022 19:30 t/m 22-06-2022 21:00
Organisator
NMF

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.
 

Training Energieboswachter Friesland (7 avonden)

Locatie
Online via Zoom
Datum
14-04-2022 19:30 t/m 23-06-2022 21:00
Organisator
NMF

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

Training Energieboswachter Gelderland (7 avonden)

Locatie
Online via Zoom
Datum
13-04-2022 19:30 t/m 22-06-2022 21:00
Organisator
NMF

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.
 

Traning Energieboswachter Brabant (7 avonden)

Locatie
Online via Zoom
Datum
13-04-2022 19:30 t/m 22-06-2022 21:00
Organisator
NMF

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

Training Energieboswachter Utrecht (7 avonden)

Locatie
Lopikerwaard
Datum
12-04-2022 19:30 t/m 22-06-2022 21:00
Organisator
NMF

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige (gast)sprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.
 

Evenement HIER Opgewekt

Locatie
Bussum
Datum
30-03-2022 09:00 t/m 18:00
Organisator
HIER

Het grootste landelijke evenement over lokale duurzame energie in Nederland. Met oa de presentatie van de Lokale Energie Monitor. 

PAW congres

Locatie
NBC Nieuwegein
Datum
10-03-2022 09:00 t/m 18:00
Organisator
Programma Aardgasvrije Wijken

In de proeftuinen is inmiddels veel ervaring opgedaan en kennis ontwikkeld. Nu alle gemeenten hun Transitievisies Warmte hebben opgesteld, is het tijd voor het opschalen van de wijkgerichte aanpak. Maar hoe doe je dat? Welke uitvoeringskracht is daarvoor nodig? Welke technieken en duurzame warmtebronnen zijn beschikbaar? En hoe betrek je de bewoners?

Kennissessie participatie en Lokaal Eigendom

Locatie
Online - de sessie is niet terug te kijken
Datum
10-02-2022 08:30 t/m 09:30
Organisator
NPRES

Handvaten voor participatie en lokaal eigendom voor gemeenten
De RES-opgave komt richting de RES 2.0 in een nieuwe fase. Afweging en verankering in het ruimtelijk instrumentarium en de uitvoering van projecten gaat opnieuw gepaard met zorgvuldige participatie. Ook het sturen op lokaal eigendom vraagt keuzes en kennis vanuit decentrale overheden. In deze sessie nemen we jullie graag mee in de kennis en handvaten die daar binnen NP RES, maar zeker ook door onze partners zoals de participatiecoalitie zijn ontwikkeld.