Participatiekalender

Deze kalender biedt een overzicht van alle evenementen en publicaties waar het leren over participatie in de energietransitie centraal staat. Bij evenementen die geweest zijn, wordt vaak een een terugkijklink gepubliceerd. De participatiekalender is een gezamenlijk initiatief van VNG, IPO, UvW, EZK, BZK, PAW, de Participatiecoalitie en NP RES. Heb je een evenement over participatie dat niet mag ontbreken op deze kalender, stuur dan een mail naar b.koopman@npres.nl.

Filter op:

Evenement

PBL – Seminar ‘Betrokken burgers: Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving’

Locatie
Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Datum
23-03-2023 14:00 t/m 16:30
Organisator
Planbureau voor de Leefomgeving

Voor de grote transities en opgaven waar de Nederlandse samenleving voor staat, is betrokkenheid van de burger onmisbaar. Over dit onderwerp organiseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 23 maart een seminar.

Aanleiding is het rapport ‘Betrokken burgers – Onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving’. Het rapport wordt tijdens het seminar gepresenteerd en aangeboden aan Kees Vendrik, voorzitter Platform voor Klimaatbeleid. Directeur NP RES Kristel Lammers neemt deel aan het panelgesprek over de acht signalen uit het rapport.

Evenement

Bijeenkomst over omgaan met nepnieuws en desinformatie

Locatie
Wordt nog bekend gemaakt
Datum
29-03-2023 09:00 t/m 13:00
Organisator
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Wat is nepnieuws en hoe ga je om met desinformatie? Op 29 maart organiseert NP RES een sessie voor communicatieadviseurs, en eventueel beleidsmedewerkers, over desinformatie in de praktijk. Doel is te komen tot een beter begrip en handelingsperspectief.

De livesessie duurt ongeveer 2,5 uur en de locatie (centraal in het land) volgt zo snel mogelijk. Wil je komen en heb je concrete voorbeelden op het gebied van desinformatie? Neem die mee of lever ze van tevoren aan bij r.woerd@npres.nl Maar ook zonder voorbeelden ben je van harte welkom om mee te denken of luisteren.

Evenement

Webinar: Wie zijn "de middengroepen"? En hoe krijgen we ze mee in de energietransitie?

Locatie
Online
Datum
30-03-2023 13:00
Organisator
HIER

We moeten "de middengroepen" meekrijgen in de energietransitie, hoor je vaak. Maar wie zijn dat dan? En hoe kunnen we hen bewegen om samen aan de slag te gaan in de lokale energietransitie? In samenwerking met Motivaction en Creature Amsterdam heeft HIER onderzoek naar wie de middengroepen kunnen zijn, en vanuit welke drijfveren deze groep zich beweegt. In dit webinar vertellen we hierover. Je bent van harte welkom om aan te sluiten. 

Evenement

Webinar Klimaatrechtvaardigheid

Locatie
Online
Datum
31-03-2023 10:00 t/m 11:30
Organisator
Nationaal Klimaat Platform

Behandel klimaatbeleid als een verdelingsvraagstuk. Dat is één van de aanbevelingen in het rapport ‘Rechtvaardigheid in het Klimaatbeleid’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onlangs uitbracht. 
Nu het klimaatbeleid concreter vorm krijgt, wordt de vraag wie de kosten van de maatregelen betaalt steeds belangrijker. Is het principe 'de vervuiler betaalt' rechtvaardig of zou de nadruk meer moeten liggen op draagkracht.

Als de verdeling als onrechtvaardig wordt ervaren, vreet dat aan het draagvlak. De voorbeelden zijn er. Hogere inkomens profiteren meer van subsidies dan mensen met een kleine portemonnee. Terwijl de CO2-voetafdruk van die laatste groep kleiner is dan de eerste. 
Het voelt bij veel mensen ook niet goed dat vervuilende industrie subsidie krijgt om te vergroenen. ‘Laat ze hun eigen rommel opruimen’, klinkt het dan.  
En is het rechtvaardig dat de huidige generatie, die de problemen heeft veroorzaakt, de meeste kosten draagt of mag de rekening ook naar de volgende generatie die gaat profiteren van een duurzame samenleving? 

Dit webinar gaat over het verdelingsvraagstuk dat steeds belangrijker wordt voor een goed en gedragen klimaatbeleid.

Evenement

LCNK: 'De werelden van klimaat en communicatie'

Locatie
Cultuurcentrum Tiliander, Oisterwijk
Datum
15-06-2023 00:00
Organisator
LCNK

Op 15 juni organiseren we een netwerkbijeenkomst samen met Gemeente Oisterwijk en de regio Hart van Brabant. Met als onderwerp 'de werelden van klimaat en communicatie'. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Binnenkort meer informatie over het programma en de sprekers.