Volksvertegenwoordiger

Wat betekent de RES voor jou als volksvertegenwoordiger? En waar moet je als volksvertegenwoordiger rekening mee houden als je aan de slag wilt met participatie? We hebben een aantal handige links voor je op een rijtje gezet.

Wat is de RES?

30 Energieregio’s in Nederland, werken aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken naar duurzame warmtebronnen: één van maatregelen uit het Klimaatakkoord. Dit is een complexe opgave. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom werken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen aan de Regionale Energie Strategieën: de RES. De RES is niet alleen een document waarin de partijen in een regio gezamenlijk hun keuzes vastleggen. Het is ook een manier van gelijkwaardig samenwerken, ieder vanuit de eigen rol.

Wil je meer weten over wat de RES precies is? Deze animatie legt het verder uit. Wil je meer weten over je rol als volksvertegenwoordiger in de RES? Bekijk dan de uitlegvideo voor volksvertegenwoordigers.

Screenshot uit uitlegvideo "Volksvertegenwoordigers".

Het is handig om te weten van welke RES-regio je gemeente deel uitmaakt. Bekijk daarvoor deze kaart van RES-regio's en dit overzicht van gemeenten per RES-regio. Je kunt zo ook naar de website van je eigen RES-regio.

Abstracte kaart van Nederland met de dertig RES-regio's.

Wat is je rol als volksvertegenwoordiger?

  • Als kadersteller RES geef je sturing aan de keuzes die gemaakt worden in de duurzame opwek van energie en het gebruik van bovengemeentelijke bronnen in de warmtetransitie. 
  • Als controleur hou je in de gaten of de gestelde doelen daadwerkelijk voor de benodigde effecten zorgen. Zijn of worden de strategische keuzes uit de RES 1.0 goed en tijdig verankerd in het omgevingsbeleid van de provincies, gemeenten en waterschappen? Dragen de doelen concreet bij aan de CO2-reductie?
  • Als volksvertegenwoordiger vertaal je signalen van inwoners naar de politieke en maatschappelijke arena. Je stelt kaders vast voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. In besluitvorming weeg je verschillende belangen af.

Wil je nog meer weten over je rol als volksvertegenwoordiger rond de RES? Kijk dan op de pagina voor volksvertegenwoordigers op de website van NP RES. Hier vind je een wegwijzer, meer informatie over de kaderstellende en controlerende rol rond de RES, meer informatie over samenwerking rond de RES, informatie rond introductieprogramma's en praktijkverhalen.

Praktijkverhalen

Feedback en planning

Wil je weten wat we van plan zijn met de leeromgeving energieparticipatie of heb je suggesties? Bekijk de roadmap en laat het ons weten!