Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
21 september 2022

Verhalenreeks Gelders Burgerberaad Klimaat en de reguliere democratie

Beleidsvormende fase

De provincie Gelderland vernieuwt in 2023 haar Klimaatplan en wil daar de inwoners bij betrekken. Daartoe organiseert de provincie een burgerberaad, bestaande uit een burgerpanel, dat in de zomer van 2022 plaatsvond, en een burgerforum (najaar 2022). NP RES volgt het burgerforum, waarbij we onder andere vanuit verschillende perspectieven kijken hoe een burgerberaad zich verhoudt tot de reguliere democratie.


Feiten en cijfers 

Burgerpanel

  • Zomer 2022
  • Aanpak: online onderzoek via Participatieve Waarde Evaluatie 
  • Aantal deelnemers: ruim 3.300 (30.000 inwoners via loting per brief uitgenodigd, respons 6,5%; aangevuld met aanmeldingen via overige communicatiekanalen)

Burgerforum 

  • Najaar 2022
  • Aanpak: vier bijeenkomsten van een dag (eens per maand in de periode september-december). Deelnemers maken, met hulp van een onafhankelijk bureau, een advies aan het provinciebestuur over kerndilemma’s die uit de prioritering van het burgerforum naar voren zijn gekomen.
  • Aantal deelnemers: 150, via gestratificeerde steekproef geselecteerd uit 1000 deelnemers aan het burgerpanel die hadden aangegeven aan het burgerforum te willen deelnemen.

De uitkomsten van het panel en het forum vormen samen een ‘zwaarwegend advies’ aan het bestuur van de provincie dat wordt gebruikt bij het vernieuwen van het Klimaatplan. 


Verhaal 4: Van motie naar burgerberaad: hoe blikken Gelderse Statenleden terug? 

23 februari 2023

Het Gelders burgerberaad klimaat kwam voort uit een motie in Provinciale Staten van onder anderen Bertine van Hooff-Nusselder en Rita Braam. Het doet hen deugd dat het beraad nu, vlak voor de Statenverkiezingen, een eindadvies indiende. ‘De nieuwe coalitie kan het niet zomaar naast zich neerleggen.’ Lees meer hierover in verhaal 4.

Bertine en Rita

 

Verhaal 3: "Goed als een burgerberaad signalen afgeeft die wij hebben gemist"

12 december 2022

Hoe verhoud je je als ambtenaar tot een burgerberaad? En doe jij je werk wel goed als zo’n beraad blijkbaar nodig is? Lees meer hierover in verhaal 3.

Reindert Augustijn

 

Verhaal 2: "Mijn denken over burgerberaden is in positieve zin veranderd"

12 oktober 2022

Uitverkorenen uit de Gelderse bevolking: zo noemde gedeputeerde Jan van der Meer de deelnemers aan het klimaatburgerforum op 24 september. Maar hoe democratisch is zo’n forum van gelote inwoners eigenlijk? We hebben toch al mensen gekozen om de provincie te besturen? Lees meer hierover in verhaal 2.

Jan van der Meer

 

Verhaal 1: "landelijke wetgeving nodig voor vergoeden participatie"

22 september 2022

Als eerste provincie betrekt Gelderland inwoners bij het klimaatbeleid door het organiseren van een burgerberaad. Lees meer hierover in verhaal 1.

Aycha Kleingeld

Gelders burgerberaad klimaat