Lokaal + regionaal
Organisatieniveau
21 September 2022

Verhalenreeks Gelders Burgerberaad Klimaat en de reguliere democratie

Beleidsvormende fase

De provincie Gelderland vernieuwt in 2023 haar Klimaatplan en wil daar de inwoners bij betrekken. Daartoe organiseert de provincie een burgerberaad, bestaande uit een burgerpanel, dat in de zomer van 2022 plaatsvond, en een burgerforum (najaar 2022). NP RES volgt het burgerforum, waarbij we onder andere vanuit verschillende perspectieven kijken hoe een burgerberaad zich verhoudt tot de reguliere democratie.


Feiten en cijfers 

Burgerpanel

  • Zomer 2022
  • Aanpak: online onderzoek via Participatieve Waarde Evaluatie 
  • Aantal deelnemers: ruim 3.300 (30.000 inwoners via loting per brief uitgenodigd, respons 6,5%; aangevuld met aanmeldingen via overige communicatiekanalen)

Burgerforum 

  • Najaar 2022
  • Aanpak: vier bijeenkomsten van een dag (eens per maand in de periode september-december). Deelnemers maken, met hulp van een onafhankelijk bureau, een advies aan het provinciebestuur over kerndilemma’s die uit de prioritering van het burgerforum naar voren zijn gekomen.
  • Aantal deelnemers: 150, via gestratificeerde steekproef geselecteerd uit 1000 deelnemers aan het burgerpanel die hadden aangegeven aan het burgerforum te willen deelnemen.

De uitkomsten van het panel en het forum vormen samen een ‘zwaarwegend advies’ aan het bestuur van de provincie dat wordt gebruikt bij het vernieuwen van het Klimaatplan. 


Verhaal 4: Van motie naar burgerberaad: hoe blikken Gelderse Statenleden terug? 

23 februari 2023

Bertine en Rita

 

Verhaal 3: "Goed als een burgerberaad signalen afgeeft die wij hebben gemist"

12 december 2022

Reindert Augustijn

 

Verhaal 2: "Mijn denken over burgerberaden is in positieve zin veranderd"

12 oktober 2022

Jan van der Meer

 

Verhaal 1: "landelijke wetgeving nodig voor vergoeden participatie"

22 september 2022

Aycha Kleingeld

Gelders burgerberaad klimaat