Ambtenaar of bestuurder die aan de RES werkt

Wat betekent de RES voor jou als ambtenaar of bestuurder? Waar loop je als ambtenaar of bestuurder tegenaan als je aan de slag wilt met participatie? We hebben een aantal handige links voor je op een rijtje gezet.

Wat is de RES?

30 Energieregio’s in Nederland, werken aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken naar duurzame warmtebronnen: één van maatregelen uit het Klimaatakkoord. Dit is een complexe opgave. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom werken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen aan de Regionale Energie Strategieën: de RES. De RES is niet alleen een document waarin de partijen in een regio gezamenlijk hun keuzes vastleggen. Het is ook een manier van gelijkwaardig samenwerken, ieder vanuit de eigen rol.

Wil je meer weten over wat de RES precies is? Deze animatie legt het verder uit.

Het is handig om te weten van welke RES-regio je gemeente deel uitmaakt. Bekijk daarvoor deze kaart van RES-regio's en dit overzicht van gemeenten per RES-regio. Je kunt zo ook naar de website van je eigen RES-regio.

 

Abstracte kaart van Nederland met de dertig RES-regio's.

Wat zijn de afwegingen die binnen de RES gemaakt moeten worden?

Voor het uitwerken van de regionale energie-ambitie naar concrete zoekgebieden en uiteindelijk vergunde en gerealiseerde projecten, wegen de partijen in de regio’s bijvoorbeeld welke projecten voor uitbreiding van energie-infrastructuur (zoals transformatorstations) het meest nodig zijn in de provincie. Elke regio heeft een eigen 'bod' voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie democratisch vastgelegd in de RES 1.0. Voor het uitwerken van dit bod naar concrete zoekgebieden en uiteindelijk vergunde en gerealiseerde projecten, hebben de partijen in de regio te maken met een aantal afwegingen. Klik hier voor meer informatie over het afwegingskader.

Werksporen afwegingskader: Leefomgeving, Maatschappelijke betrokkenheid, Energiesysteem en Doelstelling 2030

Leefomgeving

Naast de energietransitie hebben bijvoorbeeld ook woningbouw, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, mobiliteit en verduurzaming van de landbouw ruimte nodig. Dit vraagt goede afstemming tussen alle plannen voor onze leefomgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina van NP RES over de leefomgeving.

Maatschappelijke betrokkenheid

Met het inrichten én vastleggen van democratische uitgangspunten en randvoorwaarden voor participatie kan maatschappelijke betrokkenheid (door middel van participatie en lokaal eigendom) georganiseerd worden.

Participatie

Hoe zorg je dat je inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten goed betrekt?

 

Lokaal eigendom

Hoe zorg je dat inwoners mee kunnen profiteren van grootschalige zonne- en windprojecten op land?

 

Energiesysteem

Provincies brengen samen met netbeheerders in beeld welke projecten voor uitbreiding van energieinfrastructuur (zoals transformatorstations) het meest nodig zijn in de provincie. Het overzicht van infrastructuur projecten landt in een “provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK)” die elke provincie maakt. Het is daarom belangrijk als regio te zorgen dat de plannen in de RES in beeld zijn bij de provincie. Kijk voor meer informatie op de pagina van NP RES over het energiesysteem.

Doelstelling 2030

Het gezamenlijk doel van de 30 regio’s in Nederland is om met 35 TWh duurzame opwek van elektriciteit op land en met de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen bij te dragen aan de doelstelling voor 2030. Bij het nastreven van dit kwantitatieve doel zoeken we naar de optimale balans met de andere aspecten uit dit afwegingskader. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kernindicatoren voor de monitoring.

Praktijkverhalen

Feedback en planning

Wil je weten wat we van plan zijn met de leeromgeving energieparticipatie of heb je suggesties? Bekijk de roadmap en laat het ons weten!